„Gra na emocjach”

W ramach realizacji projektu: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus uczniowie klasy IV a realizując zadania programu wychowawczego, jak rozwiązywać problemy przemocy w klasie i szkole? uczestniczyli w zabawie  „ gra na emocjach”. Gra zawiera 100 kart z ikonami, za pomocą których uczniowie przedstawiają różne emocje towarzyszące im w różnych sytuacjach. Gdy jeden z uczniów zadawał  pytanie zaczynające się od JAK SIĘ CZUJĘ GDY……?, pozostali uczniowie wykładali po jednej karcie, która według nich najbardziej pasowała do odpowiedzi na zadane pytanie. Osoba zadająca pytanie, wybierała jedną z tych kart, która najbardziej odpowiadała jej emocjom. Gracz, który ją wyłożył zdobywał punkt.

Gra stanowiła doskonałą okazję do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, kształtowania empatii oraz budowania więzi między uczniami. Jednocześnie dzieci rozmawiały o wartościach i normach obowiązujących w klasie , jak ważna jest asertywność i tolerancja dla budowania właściwych i zdrowych relacji koleżeńskich.

Bogusława Golnik

Zajęcia kodowania

W ramach realizacji projektu : „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus. 

22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji zorganizowano w świetlicy szkolnej zajęcia z kodowania. W zajęciach wykorzystano innowacyjne metody pracy, integrację z uczniami z niepełnosprawnością, nauczanie języka angielskiego oraz promowanie aktywnych postaw wśród uczniów.

Zajęcia przygotowała Barbara Respondek

Więcej zdjęć

Szkolenie

5 grudnia 2023r. Zofia Wietrzyk i Magdalena Mysiura uczestniczyły w szkoleniu: „ Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” konkurs 2023, w Hotelu Mecure w  Warszawie. Celem spotkania było nabycie umiejętności prawidłowej realizacji zadań projektowych.

ZAJĘCIA Z KODOWANIA NA ŚWIETLICY!

W ramach realizacji projektu : „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus.
6 grudnia w Mikołajki zorganizowano , w świetlicy szkolnej zajęcia z kodowania, w ramach którego dzieci stworzyły Św.Mikolaja i renifera . W zajęciach wykorzystano innowacyjne metody pracy oraz integrację z uczniami z Ukrainy.

Zajęcia przygotowała: Barbara Respondek

Więcej zdjęć

Bawiąc uczymy się!

W ramach realizacji projektu: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus uczniowie klasy IV a na godzinie wychowawczej uczestniczyli w zabawie z balonami, której celem było aktywizowanie i przełamywanie barier interkulturowych z uczniami, którzy przyjechali z Ukrainy oraz rozwiązywanie problemów przemocowych w klasie. Zabawa była wstępem do ćwiczenia asertywności, ustalania własnych granic oraz dbania o to aby były one respektowane. Asertywność bowiem to nic innego jak wyrażanie emocji, własnego zdania z zachowaniem szacunku do siebie i innych. Następnie uczniowie wypełniali karty pracy, w których opisywali sytuacje, kiedy ich balon się rozszerza, a kiedy kurczy. Jak reagują gdy ktoś naciska na balon czyli przekracza granice. Temat będziemy kontynuować na kolejnych lekcjach.

Bogusława Golnik

„Rzepka”

17 października 2023r. w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027( FERS) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus klasa II a pod opieką wychowawczyni Zofii Wietrzyk zorganizowała Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkoły. Uczniowie przedstawili „ Rzepkę” Juliana Tuwima. Podczas realizacji projektu wykorzystano innowacyjne metody pracy. Uczniowie bowiem mieli udział w wyborze repertuaru przedstawienia oraz kreowali wraz z rodzicami stroje i zachowanie sceniczne. Mieli wpływ na wybór podkładów muzycznych. Dzięki tej inicjatywie uczniowie uczyli się współpracy i odpowiedzialności za podjęte przedsięwzięcie.
Byli realnymi współtwórcami wydarzenia.
Mieliśmy okazję podczas realizacji projektu obserwować aktywne postawy uczniów. Pracowaliśmy w odpowiedzialności za rozwój osobisty i samokształcenie. Projekt pokazał, że dzieci nauczyły się reagowania na słowo, samodyscypliny i odpowiedzialności. Zgłębiliśmy znajomość literatury polskiej, a jednocześnie dobrze się przy tym bawiliśmy. Uczniowie podnieśli kompetencje społeczne, przełamywali bariery i tremy co z pewnością przyda im się w dorosłym życiu. Przedstawienie zostało przyjęte z wielkim uznaniem, a efekty realizacji projektu z pewnością zaprocentują w przyszłości. Przedstawienie było wspierane przez nauczyciela współorganizującego -Beatę Urbaniak za co jej serdecznie dziękujemy.

Zofia Wietrzyk

Więcej zdjęć

Kodowanie w Świetlicy!

W ramach realizacji projektu : „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus zorganizowano w świetlicy szkolnej akcję kodowania, w ramach którego dzieci stworzyły herb Polski. W akcji wzięli udział uczniowie z Ukrainy. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mieli okazję na integrację uczniowską, aktywizację i przełamywanie barier interkulturowych. W wyniku akcji powstały piękne herby, które ozdobią ściany świetlicy szkolnej.

Akcję przygotowała Barbara Respondek i Mariola Żurek

Więcej zdjęć

Podsumowanie projektu PO WER Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

W dniu 29 września 2022 odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym brali udział nauczyciele z naszej szkoły. Dzięki środkom unijnym i krajowym mieliśmy szansę podszkolić nasze umiejętności językowe, poznać nowe narzędzia pracy, poznać nauczycieli z wielu europejskich krajów oraz zwiedzić piękne miejsca.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, Rady Rodziców, Administracji Oświaty, zaproszeni Dyrektorzy szkół i przedszkoli z naszej gminy, Dyrekcja naszej szkoły oraz nauczyciele biorący udział w projekcie. Uczniowie klasy Ia pod okiem Pani Zofii Wietrzyk wystąpili z serią piosenek po angielsku.

Z mojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i pomoc.
Koordynator projektu, Anna Tworkowska

zobacz zdjęcia

Pierwsza pomoc w języku angielskim!

W ramach projektu Power SE 2020-1-PL01-KA101-080315 realizowanego z Funduszy Europejskich „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, odbyły się w naszej szkole zajęcia pn.  „Pierwsza pomoc z językiem angielskim”. Uczniowie zostali zapoznani ze słownictwem związanym z pierwszą pomocą. Nauczyli się krótkich dialogów w języku angielskim pozwalających wezwać i udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach m.in. złamanie ręki, nogi, omdlenie, krwawienie z nosa.
Na zajęciach indywidualnych uczniowie mieli możliwość poszerzać kompetencje języka angielskiego w zależności od umiejętność .

Katarzyna Reszko

Więcej zdjęć

Dzień Unii Europejskiej!

🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

     Co roku 9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany również Dniem Europy

Od 1985 roku Dzień Unii Europejskiej, czyli święto pokoju i jedności Europy,  obchodzone jest na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej.
W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych), w swoimi przemówieniu wygłoszonym w Paryżu,  zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu, gwarantem pokoju i rozwoju.  Plan Schumana zapoczątkował proces integracji Europy. 

Chociaż Unia Europejska formalnie powstała dopiero w 1993 r., nie byłoby jej gdyby nie odważne słowa wypowiedziane ponad 40 lat wcześniej.

Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości rocznicowe, mające charakter informacyjno-edukacyjny.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia uczniowie klas 5 a, b, c, d  w PSP nr 5 z OI wykonali plakaty o państwach UE z wykorzystaniem języka angielskiego. Następnie odbyła się lekcja wychowawcza w kl. 5 a. Tematem lekcji był: „Nasz dom – zjednoczona Europa”.

Cele lekcji:

  • utrwalenie nazw państw tworzących Unię Europejską,
  • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej.

Po lekcji uczniowie potrafią: wymienić nazwy państw należących do UE i ich stolice, opisać wygląd flagi UE, krótko opowiedzieć historię powstania UE, a także opowiedzieć o ciekawostkach związanych z 27 państwami w języku angielskim.

Bożena Kalitan

Job Shadowing w Saint Mary’s School w Sewilli!

W dniach 25-29.04.2022r. uczestniczyliśmy w obserwacji pracy szkoły w ramach Międzynarodowej Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej finansowanej przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Job shadowing to uczenie się przez obserwację pracy innych. Nasze szkolenie odbywało się w St. Mary’s School w Sewilli, która jest szkołą prywatną.Nauka w szkole obejmuje uczniów w wieku od 3 do 18 lat. Zajęcia odbywają się tam w języku hiszpańskim, angielskim oraz do wyboru, w języku portugalskim, niemieckim lub francuskim. Wśród przedmiotów prowadzonych w języku angielskim znajdują się przedsiębiorczość i szachy. Uczniowie uczą się tam szermierki, uprawiają baseball, kickball i minigolf.
To co rzuca się w oczy zaraz po wejściu do szkoły to jednakowe mundurki, w które ubrani są uczniowie i eleganckie stroje służbowe nauczycieli.
Uczniowie uczą się tu w działaniu, a szkoła oferuje edukację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, rozwija kreatywność, myślenie krytyczno-afektywne, podejmowanie decyzji i przyjmowanie odpowiedzialności za własne decyzje.Uczniowie uczą się poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów.
Budynek szkoły znajduje się za pokaźną bramą otwieraną przez recepcjonistkę, a rodzice odbierają dzieci sprzed bramy. Naszą całą uwagę skupili uczniowie, którzy byli aktywni, grzeczni, uśmiechnięci, mówiący biegle po angielsku. Potrafili bez najmniejszych problemów skupić się na pracy indywidualnej.
Nauczyciele byli dla nas bardzo pomocni i życzliwi.
Dzięki takiej formie szkolenia wiele się nauczyliśmy, a wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystamy w swojej pracy.

Bogusława Golnik
Janusz Grudziński
Zofia Wietrzyk

Kurs „Project Management and Educational Visit”

Właśnie zakończyłyśmy 7 dniowy kurs „Project Management and Educational Visit” sfinansowany w całości z funduszy unijnych oraz programu POWER. Kurs odbywał się na Martynice, która jest departamentem zamorskim Francji.
W trakcie kursu poznałyśmy nowe zasady wnioskowania o fundusze unijne w ramach programu Erasmus±.
Dzięki tego typu programom, każdy nauczyciel ma szansę poszerzać swoją wiedzę z różnych obszarów (języki, metodyka, zarządzanie) jak również nawiązać kontakty z nauczycielami z całej Europy. Zdobyte w taki sposób umiejętności wykorzystujemy w codziennej pracy z uczniami.
Takie wyjazdy to doskonała okazja do zwiedzania świata i poznania różnych kultur. Dzięki nim odwiedziłyśmy już: Maltę, Gozo, Sycylię, Islandię, UK i teraz Martynikę. Zachęcamy każdego do wnioskowania o fundusze unijne.
Anna Kędzia-Lech
Anna Tworkowska

Więcej zdjęć

Przyroda z językiem angielskim

Na lekcjach przyrody w klasach IV również używamy języka angielskiego.
Chcemy aby uczniowie zdobywając wiedzę z przyrody, poznawali i utrwalali słówka w języku angielskim.
Okazją do wprowadzenia języka angielskiego na przyrodzie były lekcję związane z nazwami kierunków geograficznych oraz nazw miesięcy i pór roku.
Anna Radłowska

Akcja KA101
Akcja KA101