Podsumowanie projektu PO WER Bezpieczna i Przyjazna Szkoła

W dniu 29 września 2022 odbyło się uroczyste zakończenie projektu, w którym brali udział nauczyciele z naszej szkoły. Dzięki środkom unijnym i krajowym mieliśmy szansę podszkolić nasze umiejętności językowe, poznać nowe narzędzia pracy, poznać nauczycieli z wielu europejskich krajów oraz zwiedzić piękne miejsca.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Opolu, Rady Rodziców, Administracji Oświaty, zaproszeni Dyrektorzy szkół i przedszkoli z naszej gminy, Dyrekcja naszej szkoły oraz nauczyciele biorący udział w projekcie. Uczniowie klasy Ia pod okiem Pani Zofii Wietrzyk wystąpili z serią piosenek po angielsku.

Z mojej strony jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i pomoc.
Koordynator projektu, Anna Tworkowska

zobacz zdjęcia

Pierwsza pomoc w języku angielskim!

W ramach projektu Power SE 2020-1-PL01-KA101-080315 realizowanego z Funduszy Europejskich „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, odbyły się w naszej szkole zajęcia pn.  „Pierwsza pomoc z językiem angielskim”. Uczniowie zostali zapoznani ze słownictwem związanym z pierwszą pomocą. Nauczyli się krótkich dialogów w języku angielskim pozwalających wezwać i udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach m.in. złamanie ręki, nogi, omdlenie, krwawienie z nosa.
Na zajęciach indywidualnych uczniowie mieli możliwość poszerzać kompetencje języka angielskiego w zależności od umiejętność .

Katarzyna Reszko

Więcej zdjęć

Dzień Unii Europejskiej!

🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

     Co roku 9 maja obchodzimy Dzień Unii Europejskiej formalnie zwany również Dniem Europy

Od 1985 roku Dzień Unii Europejskiej, czyli święto pokoju i jedności Europy,  obchodzone jest na pamiątkę wydarzenia, które było pierwszym krokiem do późniejszej integracji europejskiej.
W dniu 9 maja 1950 r. Robert Schuman (ówczesny francuski minister spraw zagranicznych), w swoimi przemówieniu wygłoszonym w Paryżu,  zaproponował nową formę współpracy gospodarczej w Europie, która uniemożliwiłaby wybuch nowej wojny. Wspólne interesy miały być tajemnicą sukcesu, gwarantem pokoju i rozwoju.  Plan Schumana zapoczątkował proces integracji Europy. 

Chociaż Unia Europejska formalnie powstała dopiero w 1993 r., nie byłoby jej gdyby nie odważne słowa wypowiedziane ponad 40 lat wcześniej.

Na pamiątkę tego historycznego wydarzenia we wszystkich krajach członkowskich odbywają się uroczystości rocznicowe, mające charakter informacyjno-edukacyjny.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia uczniowie klas 5 a, b, c, d  w PSP nr 5 z OI wykonali plakaty o państwach UE z wykorzystaniem języka angielskiego. Następnie odbyła się lekcja wychowawcza w kl. 5 a. Tematem lekcji był: „Nasz dom – zjednoczona Europa”.

Cele lekcji:

  • utrwalenie nazw państw tworzących Unię Europejską,
  • rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej.

Po lekcji uczniowie potrafią: wymienić nazwy państw należących do UE i ich stolice, opisać wygląd flagi UE, krótko opowiedzieć historię powstania UE, a także opowiedzieć o ciekawostkach związanych z 27 państwami w języku angielskim.

Bożena Kalitan

Job Shadowing w Saint Mary’s School w Sewilli!

W dniach 25-29.04.2022r. uczestniczyliśmy w obserwacji pracy szkoły w ramach Międzynarodowej Mobilności Kadry Edukacji Szkolnej finansowanej przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Job shadowing to uczenie się przez obserwację pracy innych. Nasze szkolenie odbywało się w St. Mary’s School w Sewilli, która jest szkołą prywatną.Nauka w szkole obejmuje uczniów w wieku od 3 do 18 lat. Zajęcia odbywają się tam w języku hiszpańskim, angielskim oraz do wyboru, w języku portugalskim, niemieckim lub francuskim. Wśród przedmiotów prowadzonych w języku angielskim znajdują się przedsiębiorczość i szachy. Uczniowie uczą się tam szermierki, uprawiają baseball, kickball i minigolf.
To co rzuca się w oczy zaraz po wejściu do szkoły to jednakowe mundurki, w które ubrani są uczniowie i eleganckie stroje służbowe nauczycieli.
Uczniowie uczą się tu w działaniu, a szkoła oferuje edukację dostosowaną do indywidualnych potrzeb, rozwija kreatywność, myślenie krytyczno-afektywne, podejmowanie decyzji i przyjmowanie odpowiedzialności za własne decyzje.Uczniowie uczą się poprzez rozwiązywanie rzeczywistych problemów.
Budynek szkoły znajduje się za pokaźną bramą otwieraną przez recepcjonistkę, a rodzice odbierają dzieci sprzed bramy. Naszą całą uwagę skupili uczniowie, którzy byli aktywni, grzeczni, uśmiechnięci, mówiący biegle po angielsku. Potrafili bez najmniejszych problemów skupić się na pracy indywidualnej.
Nauczyciele byli dla nas bardzo pomocni i życzliwi.
Dzięki takiej formie szkolenia wiele się nauczyliśmy, a wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystamy w swojej pracy.

Bogusława Golnik
Janusz Grudziński
Zofia Wietrzyk

Kurs „Project Management and Educational Visit”

Właśnie zakończyłyśmy 7 dniowy kurs „Project Management and Educational Visit” sfinansowany w całości z funduszy unijnych oraz programu POWER. Kurs odbywał się na Martynice, która jest departamentem zamorskim Francji.
W trakcie kursu poznałyśmy nowe zasady wnioskowania o fundusze unijne w ramach programu Erasmus±.
Dzięki tego typu programom, każdy nauczyciel ma szansę poszerzać swoją wiedzę z różnych obszarów (języki, metodyka, zarządzanie) jak również nawiązać kontakty z nauczycielami z całej Europy. Zdobyte w taki sposób umiejętności wykorzystujemy w codziennej pracy z uczniami.
Takie wyjazdy to doskonała okazja do zwiedzania świata i poznania różnych kultur. Dzięki nim odwiedziłyśmy już: Maltę, Gozo, Sycylię, Islandię, UK i teraz Martynikę. Zachęcamy każdego do wnioskowania o fundusze unijne.
Anna Kędzia-Lech
Anna Tworkowska

Więcej zdjęć

Przyroda z językiem angielskim

Na lekcjach przyrody w klasach IV również używamy języka angielskiego.
Chcemy aby uczniowie zdobywając wiedzę z przyrody, poznawali i utrwalali słówka w języku angielskim.
Okazją do wprowadzenia języka angielskiego na przyrodzie były lekcję związane z nazwami kierunków geograficznych oraz nazw miesięcy i pór roku.
Anna Radłowska

Akcja KA101
Akcja KA101

POWER KA101 EDUKACJA SZKOLNA

MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

Program operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-20 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej

Projekt p.t. „Bezpieczna i przyjazna szkoła.”

Nr umowy : POWERSE- 2020-1-PL01-KA101-080315
Termin: 01.10.2020 – 30.09.2022
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Emilii Plater w Kluczborku
Kwota dofinansowania: 170 528,79

Koordynator: Anna Tworkowska
Opiekun projektu: Katarzyna Głowacka FRSE

Nasza szkoła stara się być szkołą dobrą, rzetelnie przygotowującą do dalszej edukacji i jednocześnie przyjazną uczniom, wspierającą rozwój naszej kadry, również po to, aby poszerzać ofertę edukacyjną. Programy unijne dają ogromne wsparcie finansowe dla różnych instytucji, również placówek oświatowych, dlatego też zdecydowaliśmy się aplikować do programu Erasmus +, aby umożliwić naszym nauczycielom rozwój i poznanie nowych miejsc i kultur oraz nawiązanie znajomości z nauczycielami z innych szkół, co może skutkować wspólnymi projektami w przyszłości.

Czytaj dalej POWER KA101 EDUKACJA SZKOLNA