Pierwsza pomoc w języku angielskim!

W ramach projektu Power SE 2020-1-PL01-KA101-080315 realizowanego z Funduszy Europejskich „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, odbyły się w naszej szkole zajęcia pn.  „Pierwsza pomoc z językiem angielskim”. Uczniowie zostali zapoznani ze słownictwem związanym z pierwszą pomocą. Nauczyli się krótkich dialogów w języku angielskim pozwalających wezwać i udzielić pierwszej pomocy w nagłych wypadkach m.in. złamanie ręki, nogi, omdlenie, krwawienie z nosa.
Na zajęciach indywidualnych uczniowie mieli możliwość poszerzać kompetencje języka angielskiego w zależności od umiejętność .

Katarzyna Reszko