Pieczenie ciast na rzecz 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

   Uczniowie, będący członkami Szkolnego Koła Wolontariatu, wzorem lat ubiegłych mieli swój udział  w przygotowaniu również tegorocznych kluczborskich obchodów 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 31 stycznia br. Tegoroczny Finał miał oczywiście ze względu na panującą pandemię korona wirusa SARS-CoV-2 przebieg odmienny, niż do tej pory, jednakże nawet w tej nietypowej sytuacji nasi wolontariusze potrafili znaleźć sposób, w jaki mogliby pomóc w jego organizacji.

Za zgodą i przy pomocy swoich rodziców piekli oni ciasta, które w dniu Finału sprzedawane były na stoisku, znajdującym się obok budynku Kluczborskiego Domu Kultury. Oprócz uczniów do akcji przyłączyły się również nauczycielki naszej szkoły – panie  Beata Kot i Justyna Szlagor, jak również opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu – pani Aleksandra Protter.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w pieczeniu ciast, dochód ze sprzedaży których zasilił konto Wielkiej Orkiestry  Świątecznej Pomocy – wolontariuszom wraz z  rodzicami. Bez Waszego zaangażowania, poświęconego czasu, jak również sił oraz talentu do pieczenia i dekorowania wypieków podjęte przez nas dzieło nie mogłoby dojść do skutku. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

Aleksandra Protter

Kasztany zbieramy – Świetlicy pomagamy

Wzorem lat ubiegłych Szkolne Koło Wolontariatu organizuje w dniach od 28.09 do 27.10.2020 r. zbiórkę kasztanów pod hasłem Kasztany zbieramy – Świetlicy pomagamy. Kasztany zebrane przez uczniów wraz z rodzicami przekazane zostaną kluczborskiej Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej Parasol. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju sposób przekazywania zebranych kasztanów tym razem musiał niestety ulec zmianie. Bardzo prosimy, aby zapakowane kasztany pozostawić obok stojaków dla rowerów, znajdujących się przy budynku szkolnym. Droga do punktu zbiórki zostanie oznakowana za pomocą strzałek.

Prosimy również, aby do torby lub worka z kasztanami włożyć kartkę z imieniem i nazwiskiem ucznia  oraz klasą, do której uczęszcza.

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w tegorocznej zbiórce. Poprzez niewielki wysiłek włożony w nazbieranie kasztanów, może nawet podczas jesiennego, rodzinnego spaceru, możemy wspomóc działalność tejże niezwykle potrzebnej placówki dla dzieci i młodzieży!

Szkolne Koło Wolontariatu

 

Zasadniczym celem istnienia Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego w naszej szkole, jest uwrażliwianie uczniów na liczne potrzeby różnych grup ludzi, które istnieją         w naszym otoczeniu oraz czynne ich zaangażowanie w działania mające na celu pomoc osobom jej potrzebujących. Działalność Koła pełni więc istotną rolę w procesie wychowania młodego człowieka w duchu solidarności międzyludzkiej i odpowiedzialności za ludzi chorych, ubogich, słabszych, niesamodzielnych.

Nasze działania ukierunkowane są zatem na pomoc jak najszerszemu gronu osób potrzebujących z obszaru gminy Kluczbork, włączamy się również w pomoc przy organizacji wydarzeń lokalnych, odbywających się jednak w ramach akcji ogólnopolskiej – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wymienić możemy kilka akcji, które odbywają się cyklicznie, są to m.in.: zbiórka kasztanów pod hasłem Kasztany zbieramy – Świetlicy pomagamy na rzecz kluczborskiej Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej Parasol, odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w okresie przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą, Akcja znicz – pamiętamy, podkreślająca znaczenie pokoleń minionych dla  lokalnej tożsamości, pomoc przy organizacji kluczborskiego Finału WOŚP, zbiórki pieniędzy na terenie szkoły na leczenie chorych dzieci.

Nie są to oczywiście wszystkie formy działalności podejmowane przez Koło. Wszystkie jednak oprócz tego, iż stanowią konkretną pomoc dla potrzebujących oraz posiadają aspekt wychowawczy, dają wiele satysfakcji i radości samym wolontariuszom. Bardzo często największą i najpiękniejszą nagrodą dla wolontariuszy za poświęcony czas  oraz zaangażowanie jest uśmiech i dobre słowo drugiego człowieka, któremu pomogli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy pragnęliby zrobić coś dobrego i pożytecznego,  do wstąpienia w nasze szeregi!

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
Aleksandra Protter