Program profilaktyczno-wychowawczy #Lepiej przeżyj

Nasza szkoła od bieżącego roku szkolnego w ramach realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego będzie korzystała z nowoczesnego narzędzia, jakim jest kurs e-learningowy organizowany przez LYKE Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Kurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII, nauczycieli i rodziców uczniów. Kurs składa się z modułów tematycznych: Równolegle, do kursu mają dostęp również rodzice i nauczyciele, którzy mogą zapoznać się z treściami zawartymi w poszczególnych modułach.

Platforma edukacyjna znajduje się pod adresem: www.edulyke.pl. Użytkownicy (uczniowie, rodzice, nauczyciele) z zapewnionym dostępem do platformy edukacyjnej i założonym kontem mogą korzystać z platformy edukacyjnej przez okres 5 lat wraz z wsparciem obsługi klienta. Po rozpoczęciu korzystania z danego modułu dostęp do danego aktywowanego modułu wygasa w terminie 4 tygodni od dnia jego rozpoczęcia. Moduł zostaje zaliczony w chwili gdy użytkownik zakończy każdą lekcję i rozwiąże wszystkie testy uzyskując 100% poprawnych odpowiedzi. Poszczególny test można powtórzyć maksymalnie 5 razy. Po zaliczeniu modułu uczeń, nauczyciel, rodzic otrzyma dokument potwierdzający pozytywne zakończenie danego modułu.

Kurs e-learningowy jest finansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ma na celu wsparcie szkoły w realizacji profilaktyki uzależnień. Kurs może być indywidualnie realizowany przez uczniów, rodziców i nauczycieli w dowolnym czasie jak również w ramach lekcji z wychowawcą.

Szkolny koordynator programu: Mariola Piwowar Pedagog