Dane kontaktowe

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Emilii Plater
ul. M. Konopnickiej 17
46-203 Kluczbork

tel, fax: 77 418 17 66, 77 418 11 58

e-mail: psp5@psp5.kluczbork.pl

NIP-751-15-56-185
REG. 000698041

nr konta Rady Rodziców:
BANK PKO SA I O. W KLUCZBORKU
90 1240 1662 1111 0010 3985 5603

tel. wewnętrzne:

Dyrektor- 53
Z-ca dyrektora – 54
Sekretariat- 55
Pokój nauczycielski- 56
Świetlica – 51
Świetlica klas I (sala 19) – 32
Pedagog szkolny – 33
Gabinet terapeutyczny – 38
Kadry – 52
Biblioteka – 34
Kierownik gospodarczy -35
Warsztat – 36
Pomieszczenie gosp. II p.- 37
Sala gimnastyczna – 50