Harmonogram zajęć

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie !

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2021, uczniowie klas 4-8 od dnia 17.05.2021 r. powracają do szkoły na nauczanie stacjonarne w trybie hybrydowym.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

Grupa 1 – klasy: 4A, 4B, 5A, 6C, 6D, 7A, 7B, 8A, 8B
Ta grupa uczniów przychodzi do szkoły w dni: 17,19,21,28 maja 2021 r. (natomiast w dniach 18,20,24 maja 2021 r. uczy się zdalnie)

Grupa 2 – klasy: 4C, 4D, 6A, 6B, 6E, 7C, 7D, 8C, 8D
Ta grupa uczniów przychodzi do szkoły w dni: 18,20,24 maja 2021 r. (natomiast w dniach 17,19,21,28 maja 2021 r. uczy się zdalnie).

Uczniowie uczą się zgodnie z obowiązującym planem i w wyznaczonych salach przypisanych do klas.

Od dnia 31 maja 2021 r. wszystkie klasy tj. kl. 1 – 8 uczą się stacjonarnie w szkole, jeżeli nie będzie innych zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dniach 25,26,27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych (stacjonarnie i zdalnie). Dla uczniów, którzy potrzebują opieki świetlica szkolna będzie czynna. Rodzice proszeni są o złożenie pisemnej informacji do wychowawcy o potrzebie zapewnienia opieki świetlicowej w te dni.

W dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek) w szkole odbędzie się Dzień Dziecka. W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych, natomiast wychowawcy wspólnie z nauczycielami przedmiotów przygotowują zajęcia opiekuńcze dla uczniów. W tym dniu należy przestrzegać zasad sanitarnych i nie można łączyć oddziałów klasowych na zajęciach sportowych. Każda klasa ma spotkanie z nauczycielami i wychowawcami indywidualnie. Szczegóły przekażą wychowawcy klas.

 

Sekretariat szkoły

mgr Magdalena Kwiecień – sekretarz szkoły

poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 15.30

Psycholog szkolny

mgr Natalia Żurek – Kulig

poniedziałek 8.00 – 11.30
wtorek 8.00 – 13.35
środa 8.00 – 13.35
czwartek 8.00 – 11.35
piątek 8.00 – 11.45

Pedagog szkolny

mgr Mariola Piwowar

poniedziałek 8.00 – 8.55 oraz 10.35 – 14.00
wtorek 8.00 – 8.55 oraz 9.40 – 12.30
środa 8.00 – 13.00
czwartek 8.45 – 9.50 oraz 10.35 – 14.10
piątek 8.00 – 11.30

Gabinet pielęgniarski

mgr Małgorzata Świtaj – pielęgniarka licencjonowana

poniedziałek 7.30 – 15.00
wtorek 7.30 – 15.00
środa
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 10.00 (w godz. 10.00 – 14.00 szkoła STO)

Świetlice szkolne

Świetlica dla uczniów klas pierwszych oraz świetlica dla pozostałych uczniów czynne są w godzinach:

poniedziałek 6.45 – 16.00
wtorek 6.45 – 16.00
środa 6.45 – 16.00
czwartek 6.45 – 16.00
piątek 6.45 – 16.00

Biblioteka dla uczniów starszych

mgr Małgorzata Kwiatkowska – bibliotekarz

poniedziałek 7.30 – 8.55 oraz 9.40 – 10.50
wtorek 7.30 – 8.00 oraz 9.40 – 11.45
środa 7.30 – 8.00 oraz 8.45 – 11.45
czwartek 7.30 – 11.45
piątek 7.30 – 9.50

Stołówka szkolna

poniedziałek 11.30 – 14.00
wtorek 11.30 – 14.00
środa 11.30 – 14.00
czwartek 11.30 – 14.00
piątek 11.30 – 14.00

Szczegółowe informacje na temat menu można znaleźć TUTAJ

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MONITORINGU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku, ul. Konopnickiej 17, tel. 418 17 66.
  2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników i interesantów placówki oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania jest art. 108 a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996)
Czytaj dalej RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że;

1.Administratorem Danych Osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, i z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@apawlowicz.pl

2.Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art.9 ust.2 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań Szkoły.

Czytaj dalej RODO