Podstawowe dokumenty

POBIERZ – wzór usprawiedliwienia (plik pdf)

POBIERZ – wzór zwolnienia z lekcji (plik pdf)

POBIERZ – Statut Szkoły (plik pdf)

POBIERZ – Kryteria oceny z zachowania (plik pdf)

POBIERZ – Plan pracy szkoły – rok szkolny 2021/2022 (plik DOC)

POBIERZ – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły – rok szkolny 2021/2022 (plik DOC)

POBIERZ – Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (plik pdf)

POBIERZ – Szkolny Program Promocji Zdrowia 2019-2022 (plik pdf)

POBIERZ – Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (plik pdf)

POBIERZ – Plan działań na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie (plik pdf)

POBIERZ – Regulamin wycieczek szkolnych (plik pdf)

POBIERZ – Procedura postępowania w nagłych wypadkach (plik pdf)

POBIERZ – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (plik pdf)

POBIERZ – Misja i wizja szkoły (plik pdf)

POBIERZ – umowa użyczenia elementarza (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatów dokumentów (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatu legitymacji (plik pdf)

POBIERZ – podanie o wydanie duplikatu legitymacji (plik doc)

PRZECZYTAJ – Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych