REKOLEKCJE

Zarządzenie Nr PSP5.021.07.2019.S
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5  z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
   z dnia 04 kwietnia 2019 roku

w sprawie organizacji zajęć

 Na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dz. U. 2002, nr 46, poz. 432, z późn. zm.

§ 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1147).

Zarządzam

§ 1

W dniach od 08 do 10 kwietnia 2019 r. odbędą się rekolekcje wielkopostne dla uczniów klas I – VIII według następującego harmonogramu:

poniedziałek, wtorek                    klasy I – III                godz. 8.30 – 10.00

Nauczyciele wychowawcy uczący w klasach I – III prowadzą uczniów na rekolekcje na godzinę 8:30, tj. na 1. Godzinie lekcyjnej,  do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku. Po rekolekcjach, tj. o godz. 10:00 przyprowadzają dzieci do szkoły.  Za ład i porządek w kościele odpowiedzialni są katecheci. Po rekolekcjach uczniowie wracają na lekcje według planu w danym dniu.

Jeżeli dana klasa w czasie rekolekcji nie ma lekcji w szkole, nauczyciel wychowawca odlicza z lekcji czas spędzony na rekolekcjach oraz czas drogi przejścia do kościoła i z kościoła, tj. ok. 3 godziny dydaktyczne i realizuje po rekolekcjach pozostałe godziny dydaktyczne – pomniejszone o te godziny.                                                                               W takiej sytuacji podajemy rodzicom czas zakończenia lekcji w danym dniu. Dziecko idzie do domu lub do świetlicy.

            poniedziałek, wtorek                    klasy IV – VI             godz. 10.30 – 12.00

Nauczyciele wychowawcy i nauczyciele przedmiotów w klasach IV – VI prowadzą uczniów na rekolekcje na godzinę 10:30, tj. na 3 godzinie lekcyjnej,  do kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Kluczborku i wracają do szkoły. Po rekolekcjach, tj. o godz. 12:00 przyprowadzają dzieci do szkoły – nauczyciele, którzy mają zajęcia z klasami na 5. godzinie lekcyjnej  Za ład i porządek w kościele odpowiedzialni są katecheci.  Po rekolekcjach uczniowie wracają na lekcje według planu w danym dniu.

Jeżeli dana klasa w czasie rekolekcji nie ma lekcji w szkole, nauczyciel wychowawca odlicza z lekcji czas spędzony na rekolekcjach, tj. ok. 3 godziny dydaktyczne  i realizuje po rekolekcjach pozostałe godziny dydaktyczne – pomniejszone o te godziny.                          W takiej sytuacji podajemy rodzicom czas zakończenia lekcji w danym dniu. Dziecko idzie do domu lub do świetlicy.

Nauczyciele przedmiotów, którzy mają lekcje w klasach I-III pozostają w szkole na czas realizacji swoich lekcji.

            poniedziałek, wtorek                    klasy VII – VIII          godz. 12.30 – 14.00

Uczniowie na 5 godzinie lekcyjnej wychodzą sami do kościoła, a po rekolekcjach wracają do domu.

W środę 10 kwietnia 2019 r.  wspólne spotkanie dla wszystkich o godzinie

9.00 – 10.00.

Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Uczniowie idą do kościoła pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub sami.

Nauczyciele wspomagający, w porozumieniu z rodzicami, świetlicą i Administracją Oświaty w Kluczborku organizują dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do kościoła – jeżeli jest taka potrzeba.

Dyrektor szkoły zwraca uwagę na zachowanie bezpieczeństwa w czasie rekolekcji,w drodze na i z rekolekcji, kulturalne zachowanie na terenie kościoła.

Uczniowie ze Smard i Unieszowa, uczestniczący w rekolekcjach w swojej parafii, nie mają wpisywanej nieobecności w tych dniach.

§  2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

drukuj
powrót