Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork

W ramach podsumowania działań, które podjęliśmy w związku z realizacją projektu,
uczennice klasy 5b – Maja Koszela i Natalka Lech przygotowały prezentację do której obejrzenia serdecznie zapraszam.
Anna Radłowska