D Y R E K C J A

Dyrektor szkoły: mgr Marek Tobiasz

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek:  755  - 1500
  • Piątek:   755 -  1300 (dzień szkoleniowy)


Z -ca  dyrektora szkoły: mgr Jolanta Kielar                                              

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa: 735 - 1330
  • Czwartek, piątek:  830 - 1330


Z -ca  dyrektora szkoły: mgr Wojciech Zbadyński

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 745 - 1500
  • Piątek: 730 - 1400
drukuj
powrót