Dyrekcja

Dyrektor szkoły:

mgr Marek Tobiasz

Godziny pracy:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek:  755  - 1500

Piątek:   755 -  1300 (dzień szkoleniowy)

Z -ca  dyrektora szkoły:

mgr Jolanta Kielar                                              

Godziny pracy:

Poniedziałek, wtorek, środa: 735 - 1330

Czwartek, piątek:  830 - 1330

Z -ca  dyrektora szkoły:

mgr Bogdan Paluch

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 745 - 1500

piątek: 730 - 1400

drukuj
powrót