Kluczbork dla Ukrainy – udział naszej szkoły!

W niedzielę, 29 maja br., o godzinie 17:00 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Mickiewicza 10 w Kluczborku odbył się charytatywny koncert pod nazwą Kluczbork dla Ukrainy.
Z tej okazji uczniowie z rodzicami, jak również nauczyciele naszej szkoły postanowili upiec w swoich domach ciasta, które sprzedawane były na hali OSiR podczas trwania koncertu. Dochód zostanie przeznaczony na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla żołnierzy walczących na froncie.

Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim: uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom za wykazane zaangażowanie oraz czas i zdolności poświęcone na rzecz tego dobroczynnego wydarzenia! Dzięki Waszej dobrej woli po raz kolejny mogliśmy choć w jakimś stopniu przyłączyć się do pomocy ludziom bardzo jej potrzebującym.

Aleksandra Protter