Paczki dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku – akcja PACZKA DLA SENIORA

W odpowiedzi na apel dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku o przyłączanie się do akcji przygotowywania paczek świątecznych dla podopiecznych DPS, skierowany do społeczności gminy Kluczbork, opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu, Aleksandra Protter, stwierdziła, iż warto poinformować o tym wydarzeniu grono pedagogiczne i uczniów naszej szkoły. Odzew członków szkolnej społeczności był natychmiastowy i bardzo pozytywny. Zdecydowano, że w ramach akcji pod hasłem Paczka dla Seniora uczniowie każdej klasy wspólnie przygotują paczkę, natomiast wśród grona pedagogicznego zorganizowano zbiórkę, dochód z której przeznaczony został na zakup produktów, które znalazły się w paczkach.

Bardzo gorąco pragniemy podziękować za ogromne zaangażowanie wszystkim, którzy zechcieli dołączyć do naszej akcji: uczniom, ich rodzicom oraz gronu pedagogicznemu. Wasze zaangażowanie, ofiarność, wysiłek oraz poświęcony czas zasługują na najwyższe uznanie i przewyższyły nasze najśmielsze oczekiwania! Podjęte przez Was działania, a przede wszystkim widoczna w nich ogromna chęć pomocy, jednoznacznie pokazują, iż nie jest Wam obojętny los drugiego człowieka. Potraficie bowiem dzielić się dobrem z tymi członkami naszej lokalnej, kluczborskiej społeczności, którzy najbardziej tego potrzebują: ludźmi starszymi, schorowanymi, często samotnymi, którzy nie mają nikogo bliskiego, kto mógłby się nimi zaopiekować. Godne podkreślenia jest, że udało się przeprowadzić tę akcję w naszej szkole pomimo niesprzyjających okoliczności, związanych z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i aktualną sytuacją epidemiczną w kraju. Wszystko to udowadnia, że dla gorących, pełnych dobra i miłości do drugiego człowieka serc nie istnieją żadne przeszkody.

Nadmienić warto, iż akcja Paczka dla Seniora wpisuje się w trwającą od 5 lat współpracę  wolontariuszy naszej szkoły z kluczborskim Domem Pomocy Społecznej, przejawiającą się m.in. odwiedzinami  pensjonariuszy DPS w okresie przed świętami Bożego Narodzenia przez naszych uczniów ze słodkim upominkiem i warsztatami plastycznymi. Z powodu sytuacji epidemicznej odwiedziny nie były oczywiście w tym roku możliwe, wobec czego tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że zdecydowaliście się pomóc tym razem w nieco inny sposób.

Wszystkim i za wszystko DZIĘKUJEMY!