30 WRZEŚNIA – „DZIEŃ CHŁOPAKA”

Dziś wyjątkowe święto – DZIEŃ CHŁOPAKA!!!
Z tej okazji, wszystkim SOLENIZANTOM
składamy najserdeczniejsze życzenia:
SZCZĘŚCIA, RADOŚCI I POMYŚLNOŚCI,
WIELU PRZYJACIÓŁ, MNÓSTWO MIŁOŚCI,
LUDZKIEJ PRZYJAŹNI I ŻYCZLIWOŚCI,
POGODY DUCHA ORAZ OGROMU ZDROWIA
I SPEŁNIENIA WSZYYYYSTKICH MARZEŃ!!!

JĘZYK ANGIELSKI W KLASIE 2B

Poznajemy nazwy swoich uczuć oraz emocji w języku angielskim, tworzymy swój własny słowniczek z mini buźkami, bawiąc się wyśmienicie w rytm piosenki „IF YOU’RE HAPPY CLAP YOUR HANDS”.

Mariola Sobecka – Drozda

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.               

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

  • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
  • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
  • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

Czytaj dalej Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w naszej szkole jest organizacją demokratyczną.  Uczniowie wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole. Co roku SU przygotowuje plan pracy samorządu oraz zapoznaje się z dokumentami szkolnymi dotyczącymi uczniów, dba o przestrzeganie ich praw.

Członkowie Samorządu współorganizują uroczystości i imprezy okolicznościowe, m. in.: ślubowanie klas pierwszych, Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, a także współorganizują konkursy szkolne, np. na najładniejszą ozdobę choinkową, „Mam talent!” z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Samorząd Uczniowski bierze również udział w akcjach charytatywnych i organizuje zbiórki, np. słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka, karmy dla bezdomnych zwierząt. Uczniowie pomagają też chorym i potrzebującym, np. podopiecznym Domu Opieki Społecznej.

Opiekun SU
Magdalena Musiał-Krupicka

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!
Drodzy Uczniowie!


Cieszymy się, że po tak po długiej nieobecności znów spotykamy się w szkolnych murach. 
Przed Nami kolejny rok szkolny, rok pełen wyzwań i możliwości. Mamy nadzieję, że będzie to czas nie tylko wytężonej nauki, zdobywania nowych umiejętności, ale także rozwijania zainteresowań i talentów.

Niestety ze względu na obowiązujący reżim sanitarny, nie mogliśmy w dniu dzisiejszym spotkać się na uroczystej inauguracji roku szkolnego 2020/2021.
Dbając o Wasz bezpieczny powrót do szkoły, wspólnie uczynimy wszystko, abyście mogli kontynuować naukę w sposób tradycyjny z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa
.

U progu nowego roku szkolnego pragniemy życzyć wszystkim Rodzicom i Opiekunom, aby trud włożony w wychowanie młodego pokolenia zaowocował wieloma sukcesami. Nadchodzące miesiące niechaj przyniosą  wiele okazji do dumy i radości z osiągnięć Państwa dzieci. Życzymy również dobrej współpracy z nauczycielami i wychowawcami.

Drodzy Uczniowie, mamy nadzieję, że po okresie wakacyjnego wypoczynku z zapałem i ciekawością będziecie poszukiwać własnych dróg rozwoju. Jesteśmy przekonani, że wszyscy w pełni wykorzystacie ten rok najlepiej jak to jest możliwe.
Szczególnie ciepłe myśli kierujemy w stronę pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją przygodę z edukacją – życzymy Wam, aby Wasze marzenia o szkole spełniły się.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, wzajemnej życzliwości, zaufania, wytrwałości w realizacji zadań jakie stawia przed Wami trudny proces edukacji oraz zachowania jak najlepszych wspomnień z pobytu w murach naszej szkoły.

Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z OI
w Kluczborku

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor szkoły: mgr Marek Tobiasz

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek:  755  – 1500
  • Piątek:   755 –  1300 (dzień szkoleniowy)

Z -ca  dyrektora szkoły: mgr Jolanta Kielar

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa: 735 – 1330
  • Czwartek, piątek:  830 – 1330

Z – ca dyrektora szkoły: mgr Wojciech Zbadyński

Godziny pracy:

  • Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek: 745 – 1500
  • Piątek: 730 – 1400

GRONO PEDAGOGICZNE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:

mgr Kielar Jolanta

mgr Dreksler Alina

mgr Głuch Marzena

mgr Janicka Beata

mgr Kot Beata

mgr Krupicka Magdalena

mgr  Markiewicz Weronika

mgr Mysiura Magdalena

mgr Pajor Małgorzata

mgr Reszko Katarzyna

mgr Rodak- Łukaszyńska Marzena

mgr Smerd Anna

mgr Szczepańska Jolanta

mgr Urbaniak Beata

mgr Wietrzyk Zofia

mgr  Żywica Aneta

JĘZYK POLSKI:

mgr Baron – Gocha Urszula

mgr Dąbrowska Bożena

mgr Lachowska Alicja

mgr Rybak Zdzisława

mgr Żehaluk – Niedźwiecka Wioleta

JĘZYK  ANGIELSKI:

mgr Bobrowska Aleksandra

mgr Kik Iwona

mgr Kędzia Lech Anna

mgr Musiał – Krupicka Magdalena

mgr Pietrzykowska Patrycja

mgr Sobecka – Drozda Mariola

mgr Staszczyk Anna

mgr Tworkowska Anna

JĘZYK NIEMIECKI:

mgr Lorek Klaudia

mgr Paluch Katarzyna

mgr Wośko Ewa

MATEMATYKA:

mgr Aleksiejczuk Renata

mgr Dziaczuk Andrzej

mgr Dziaczuk Zofia

mgr Targosz Celina

FIZYKA:

mgr Dziaczuk Andrzej

CHEMIA:

mgr Zbadyński Wojciech

mgr Aleksiejczuk Renata

HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO:

mgr Kalitan Bożena

mgr Golnik Bogusława

mgr Zbadyńska Joanna

PRZYRODA:

mgr Aleksiejczuk Renata

mgr Radłowska Anna

BIOLOGIA:

mgr Radłowska Anna

mgr Joanna Zbadyńska

GEOGRAFIA:

mgr Kotowska Beata

mgr Wasik Iliana

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE-
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

mgr Hiczkiewicz Krzysztof

ZAJĘCIA TECHNICZNE I KOMPUTEROWE:

mgr Lewandowska Beata

mgr Tobiasz Marek

PLASTYKA:

mgr Czumałowska Halina

MUZYKA:

mgr Oszczypko Marlena   

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

mgr Buła Anna

mgr Czaja  Małgorzata

mgr Frąsiak Czumałowska Halina

mgr Grudziński Janusz

mgr Gulewicz Maciej

mgr Kiliński Krzysztof

mgr Maciągowska Małgorzata

mgr Respondek Barbara

mgr Wasik Iliana

RELIGIA / ETYKA:

mgr Witek Justyna

s. mgr Pasiut Ewa

ks. mgr Bania Kamil

ŚWIETLICA:

mgr Mysiura Magdalena

mgr Żurek Mariola

BIBLIOTEKA: 

mgr Kwiatkowska Małgorzata

mgr Minkus Renata 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

mgr Głuch Marzena

mgr Kaliciak Katarzyna

mgr Koszela Karolina

mgr Marciniak Alicja

mgr Muzyka Krystyna

mgr Perniok Katarzyna

mgr Protter Aleksandra

mgr Reszko Katarzyna

mgr Smerd Anna

mgr Szlagor Justyna

mgr Urbaniak Beata

LOGOPEDZI:

mgr Lignarska Aleksandra – neurologopeda kliniczny z wczesną interwencją logopedyczną

mgr  Pajor Małgorzata

mgr Protter Aleksandra

mgr  Reszko Katarzyna

mgr  Szczepańska  Jolanta – neurologopeda

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

SEKRETARZ SZKOŁY: mgr Magdalena Garncarek, mgr Magdalena Nawrot

Godziny pracy:
poniedziałek –  piątek  7:00- 15.00

SPECJALISTA DS. KADR: mgr Dariusz Strzelczyk

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

KIEROWNIK GOSPODARCZY: mgr Katarzyna Bereta – Dynasiewicz

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00


Adamski Paweł – starszy woźny
Cyrka Mirosław – konserwator
Reisch Grzegorz – konserwator
Rozik Krzysztof – konserwator
Rzepecka Beata – woźna
Jamroz Marzena
Kosińska Dorota
Moska Janina
Petryszyn Dorota