Szkolne Koło Wolontariatu

 

Zasadniczym celem istnienia Szkolnego Koła Wolontariatu, działającego w naszej szkole, jest uwrażliwianie uczniów na liczne potrzeby różnych grup ludzi, które istnieją         w naszym otoczeniu oraz czynne ich zaangażowanie w działania mające na celu pomoc osobom jej potrzebujących. Działalność Koła pełni więc istotną rolę w procesie wychowania młodego człowieka w duchu solidarności międzyludzkiej i odpowiedzialności za ludzi chorych, ubogich, słabszych, niesamodzielnych.

Nasze działania ukierunkowane są zatem na pomoc jak najszerszemu gronu osób potrzebujących z obszaru gminy Kluczbork, włączamy się również w pomoc przy organizacji wydarzeń lokalnych, odbywających się jednak w ramach akcji ogólnopolskiej – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wymienić możemy kilka akcji, które odbywają się cyklicznie, są to m.in.: zbiórka kasztanów pod hasłem Kasztany zbieramy – Świetlicy pomagamy na rzecz kluczborskiej Świetlicy Terapeutyczno – Wychowawczej Parasol, odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej w okresie przed świętami Bożego Narodzenia oraz Wielkanocą, Akcja znicz – pamiętamy, podkreślająca znaczenie pokoleń minionych dla  lokalnej tożsamości, pomoc przy organizacji kluczborskiego Finału WOŚP, zbiórki pieniędzy na terenie szkoły na leczenie chorych dzieci.

Nie są to oczywiście wszystkie formy działalności podejmowane przez Koło. Wszystkie jednak oprócz tego, iż stanowią konkretną pomoc dla potrzebujących oraz posiadają aspekt wychowawczy, dają wiele satysfakcji i radości samym wolontariuszom. Bardzo często największą i najpiękniejszą nagrodą dla wolontariuszy za poświęcony czas  oraz zaangażowanie jest uśmiech i dobre słowo drugiego człowieka, któremu pomogli.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy pragnęliby zrobić coś dobrego i pożytecznego,  do wstąpienia w nasze szeregi!

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
Aleksandra Protter

 

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Drodzy uczniowie i rodzice,

nasza szkoła uczestniczy w akcji X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej w dniu 2 października 2020 r. pod hasłem:

Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

W związku z tym w szkole będziemy mieć Tydzień Tabliczki Mnożenia od 28.09. br. do 02.10. br. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Na lekcjach matematyki będziemy przypominać tabliczkę mnożenia i rozwiązywać ciekawe zadania. Będziemy się uczyć i bawić, a w piątek 2 października klasy 3-8 napiszą krótki egzamin z tabliczki mnożenia, klasy 3-6 w zakresie 100, a 7,8 trudniejsze przykłady. Uczeń dostanie los z 5-cioma przypadkami mnożenia i dzielenia, jeśli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa certyfikat Eksperta Tabliczki Mnożenia i piątkę z matematyki.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w akcji, także w gronie rodzinnym.
Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!
Organizatorzy: Z. Dziaczuk, J. Klos

 

Czytaj dalej X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

OCEAN ANIMALS w klasie 3b

OCEAN ANIMALS – Klasa 3b Utrwalamy nazwy zwierząt morskich, tworzymy własną meduzę z rolki po papierze toaletowym zgodnie z poleceniami w języku angielskim. Potrafimy przeliterować w języku angielskim nazwy naszych ulubionych zwierząt morskich. Wszystko w rytmie piosenki „THE JELLYFISH”.

Mariola Sobecka-Drozda

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5
z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku
Nr PSP5.021.11.2020.S z dnia 01 września 2020 r.

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku
w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych
od 1 września 2020

 

przygotowane na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 i 1386).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U. poz. 1389).
 4. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  1 września 2020 r. z dnia 5.08.2020.

 

I. Organizacja pracy w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzic powinien poinformować szkołę o wystąpieniu zachorowania w rodzinie i przechodzonej kwarantannie, dotyczy to również pracowników szkoły.
 3. Do szkoły uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.
 4. W przypadku zauważenia niepokojących objawów, pracownik szkoły sprawdza temperaturę dziecka termometrem bezdotykowym. Kontrola temperatury może być prowadzona wyrywkowo w wybranych oddziałach klasowych.
Czytaj dalej Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania

Informacja dotycząca obiadów

Informacja dotycząca obiadów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku

Od dnia 21.09.2020r. Firma P.H. Kamelia. Tabisz Aneta, Kluczbork będzie świadczyła usługę cateringową w naszej szkole.
W związku z tym prosimy o zapoznanie się cenami, które zostały ustalone i zgłaszanie chęci zapisów dzieci na obiady.

Duży obiad dwudaniowy 11,90 zł,
cena pierwszego dania (dużej zupy) 4,50zł,
cena dużego drugiego dania 9,90zł,

Mały obiad dwudaniowy 7,00zł ,
cena pierwszego dania (małej zupy) 3,50zł,
cena małego drugiego dania 6,00zł,

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły w celu podpisania umowy z w/w firmą.
Obiady będą płatne do 15 każdego miesiąca w ustalonym przez dostawcę miejscu.
Nieobecność dziecka będzie można zgłaszać do godz. 9 (nieobecność zgłoszona do tej godziny będzie równoznaczna z nienaliczaniem opłaty za obiad w tym dniu)

Zachęcamy do zapisów!

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia

Jeśli masz problem, nie możesz w nocy zasnąć,
serce bije Ci szybciej niż zwykle
i nie masz nikogo z kim możesz o tym porozmawiać.
Pamiętaj! Zawsze możesz liczyć na pomoc
Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

SZKOLNY RZECZNIK PRAW UCZNIA
MGR URSZULA BARON GOCHA

Witam w nowym roku szkolnym 2020/2021!

Masz w szkole problem, na przykład z nauczycielem albo innym uczniem? A może chcesz dowiedzieć się, czy dana akcja jest zgodna z regulaminem szkoły i nie wiesz do kogo się zwrócić? Taką osobą jest Szkolny Rzecznik Praw Ucznia!

Zajmuje się on przede wszystkim przestrzeganiem oraz egzekwowaniem praw ucznia. Ponadto ma zwiększać świadomość prawną wśród uczniów i nauczycieli poprzez współpracę z władzami szkoły, władzami samorządowymi oraz instytucjami zajmującymi się kwestią praw ucznia. Może proponować uchwalenie nowych przepisów dotyczących uczniów albo zmianę tych wadliwych. Jest także organem rozstrzygającym konflikty między uczniami lub między uczniami a pracownikami szkoły.
W tym roku szkolnym, ze względu na sytuację w jakiej się znaleźliśmy, będę pełniła dyżur w szkole w poniedziałki na długiej przerwie od 10.35 do 10.50 w pokoju nauczycielskim. Można też skontaktować się ze mną wrzucając kartkę z opisanym problemem do skrzynki rzecznika, która znajduje się przy malej sali gimnastycznej lub napisać wiadomość w dzienniku elektronicznym librus.
Życzę Wszystkim Uczniom naszej Szkoły, Rodzicom, Opiekunom, Pracownikom wielu sił i wytrwałości, zdrowia i tylko radosnych momentów.

Pozdrawiam, Urszula Baron-Gocha

Poznajcie nauczycieli :)

Nazywam się Patrycja Pietrzykowska i jestem nauczycielem języka angielskiego od 6 lat. Uwielbiam pozyskiwać nowe, kreatywne pomysły do pracy z blogów oraz szkoleń, a nowoczesne technologie to mój „konik”😊. Na moich lekcjach często wykorzystuję telefony komórkowe i tablety, co bez wątpienia spotyka się z pozytywnym odbiorem wśród uczniów.
Moją drugą pasją, zaraz po języku angielskim, jest sport. Jestem instruktorem Fitness oraz Zumba Fitness. Staram się motywować uczniów do aktywności fizycznej poprzez organizację wielu imprez sportowo-tanecznych, a także włączając ją w lekcje języka angielskiego. W wolnym czasie wyznaję zasadę „Netflix & Chill”, a moje ulubione seriale to zdecydowanie te o charakterze dreszczowców. Uwielbiam słońce, latynoską muzykę i dobre jedzenie.

Witam nazywam się Mariola Sobecka-Drozda, od 16 lat pracuję jako nauczyciel języka angielskiego. Uwielbiam innowacyjne metody nauczania, a także tworzenie swoich własnych pomocy dydaktycznych i układanie rymowanek w języku angielskim. Kocham łączyć zabawę z nauką by nie było mowy o nudzie na języku angielskim:)
Jestem fanką wszystkich technologicznych gadżetów oraz nowoczesnych aplikacji, które świetnie urozmaicają proces nauczania.
W swoim wolnym czasie, którego mam niewiele, lubię podróżować z moją ukochaną rodzinką, szczególnie tam gdzie jest bardzo zimno z dużą ilością śniegu, bo uwielbiam górskie widoki oraz jazdę na snowboardzie:) Od najmłodszych lat interesują mnie motocykle, w szczególności choppery – tą pasją zaraził mnie tato:) Cóż jeszcze 🙂 lubię oglądać horrory i czytać thrillery psychologiczne.

Nazywam się Anna Kędzia – Lech i uczę języka angielskiego od 15 lat. To moja pasja.
Od kilkunastu lat stawiam na swój rozwój. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych na kilka miesięcy był okazją do szlifowania angielskiego. Udział w wielu konferencjach i szkoleniach metodycznych pozwala mi podążać za nowoczesnymi trendami w nauczaniu języków obcych.
Dwukrotny udział w kursach metodycznych w Executive Training Institute na Malcie, był niepowtarzalną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń z nauczycielami z całej Europy, skarbnicą pomysłów, które realizuję w swojej pracy. Lubię tworzyć własne pomoce dydaktyczne dla dzieci (do-it-yourself ), które wykorzystuję na swoich lekcjach. W wolnych chwilach lubię jeździć na rowerze, a zimą szusuję na nartach.

II Festiwal Siódme Poty Teatru w Kluczborku

Living Space Theatre i Kluczborski Dom Kultury zapraszają na drugą edycję Festiwalu Siódme Poty Teatru w Kluczborku!

Tym razem wychodzimy na ulice! Gdzie nas spotkać? W całym mieście! Dla kogo przeznaczone są spektakle? Dla każdego, bez ograniczeń wiekowych! Oprócz przedstawień na scenie proponujemy przede wszystkim działania plenerowe, w tym spektakle, słuchowiska, happeningi i warsztaty teatralne dla dzieci. Powstanie Strefa Relaksu, gdzie będzie można odpocząć i posłuchać klasyki literatury oraz Strefa Twórczości do artystycznej zabawy. Wydarzenia będą bezpłatne i odbywać się będą w różnych miejscach przez 5 dni w terminie 9-13 września w Kluczborku. Podczas Festiwalu zobaczymy zespoły m.in. z Wrocławia, Poznania, Katowic i Łodzi.

Nazwa „Siódme Poty Teatru” jest nawiązaniem do zmagania się, determinacji i satysfakcji w tworzeniu teatru, który ma mówić o czymś ważnym, kogoś poruszać i coś zmieniać. Misją festiwalu jest promowanie różnych form teatru w mieście i zachęcanie do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, a także tworzenie przyjaznego miejsca dla niezależnych twórców na artystycznej mapie Polski.

Festiwal otrzymał dofinansowanie Powiatu Kluczborskiego, Gminy Kluczbork, Samorządu Województwa Opolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna.

Agnieszka Połońska
Instruktor Kluczborskiego Domu Kultury ds. Organizacji Imprez i ARA

KLIKNIJ – Przedstawiamy bohaterów festiwalu (plik w formacie pdf)

ZOBACZ PROGRAM FESTIWALU

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

WSTĘP

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 24.08.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25. 09. 2020

Czytaj dalej DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Klasy o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego

Założenia do realizacji innowacji pedagogicznej
w klasach o rozszerzonym programie nauczania języka angielskiego w ramach edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji przyrodniczej, matematycznej
oraz artystyczno-ruchowej, prowadzonej w języku angielskim. 
Założenia:

Innowacja jest skierowana do uczniów klas o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego (klas językowych – obecnie: 1b,1c,2b,3b, a w kolejnych latach wszystkich klas o zwiększonej ilości godzin z języka angielskiego). Innowacja obejmuje uczniów z klas o rozszerzonym programie języka angielskiego od klasy pierwszej do ósmej.

 1. Program klas o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego zakłada realizację 4 godzin lekcyjnych języka angielskiego tygodniowo (2 godziny zgodnie z obowiązującym ramowym planem nauczania dla klas I-III, obejmującym realizację podstawy programowej na pierwszym etapie nauczania języka angielskiego oraz 2 dodatkowe godziny dla uczniów w klasie I – III traktowane jako obowiązkowe za pisemną zgodą rodziców). 
 2. Dwie dodatkowe godziny języka angielskiego będą ujęte w planie lekcji i będą w nich uczestniczyć wszyscy uczniowie tej klasy. Wszystkie tematy realizowane w trakcie tych 2 godzin będą wpisywane na bieżąco do dziennika, będzie również odnotowywana  frekwencja uczniów. Zajęcia te będą traktowane jako zajęcia obowiązkowe, zgodnie z planem lekcji, nie jako zajęcia w formie kółka, czy dla chętnych uczniów. W klasach 4-6  o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego uczniowie będą realizowali 3 godziny języka angielskiego tygodniowo w ramach realizacji podstawy programowej oraz 2 dodatkowe godziny w ramach rozszerzonego angielskiego – co stanowi razem 5 godzin języka angielskiego – ujętych w planie lekcji). W klasach 7 -8  o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego uczniowie będą realizowali 3 godziny języka angielskiego tygodniowo w ramach realizacji podstawy programowej oraz 3 dodatkowe godziny w ramach rozszerzonego angielskiego – co stanowi razem 6 godzin języka angielskiego – ujętych w planie lekcji).
Czytaj dalej Klasy o zwiększonej ilości godzin języka angielskiego

Zasady bezpieczeństwa

 1. Wejścia do szkoły, które obowiązują od 01.09.2020 r.
  Klasy I – IV wchodzą do budynku szkoły od ul. Konopnickiej.
  Klasy V – VIII wchodzą do budynku od strony pływalni (wejście dawnego gimnazjum).
 2. Rodzice do budynku szkoły NIE WCHODZĄ!
 3. Do szkoły wchodzimy w maseczkach. Maseczki obowiązują na korytarzach szkoły.
 4. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce i przejść do wyznaczonej sali.
 5. Na terenie szkoły zachowujemy bezpieczny dystans.
 6. 01.09.2020 r. do szkoły przychodzimy 5 – 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia spotkania z wychowawcą, w wyznaczonej sali.
 7. Uczniowie przychodzą do szkoły ZDROWI. Jeżeli rodzina przebywa na kwarantannie dziecko pozostaje w domu na czas kwarantanny. Należy to zgłosić telefonicznie do sekretariatu szkoły.

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

Kierowca i obsługa pojazdu:

 1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
 2. Kierujący pojazdem może nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
 3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

Czytaj dalej Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

 

Szanowni Państwo,
Dyrektory i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

Czytaj dalej List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021