Uwaga ósmoklasiści!

Zasady przeliczania na punkty
poszczególnych kryteriów
branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej znajdziecie obszerną informację dotyczącą przeliczania punktów w procesie rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja rozpoczyna się dopiero w maju (17.05. – 21.06.2021) jednak warto zasady poznać wcześniej. Przypominam, że ogólna pula punktów możliwych do zdobycia to 200. 100 pkt można otrzymać za wyniki na świadectwie i inne specjalne osiągnięcia oraz 100 pkt za wyniki egzaminu ósmoklasisty. Oczywiście istotne jest, aby wiedzieć do jakiego typu szkoły chcemy się dostać. Dokładne zasady rekrutacji do szkół naszego powiatu będą zamieszczane tutaj, czyli na naszej stronie internetowej w zakładce Doradca zawodowy.
Jeśli będziecie mieli pytania proszę o kontakt poprzez Teams’y lub Librusa.

Łączę pozdrowienia,
Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Czytaj dalej Uwaga ósmoklasiści!

Uwaga! Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych.

Ogłoszone zostały już terminy, w których odbędzie się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we wszystkich województwach. Przypominam, że postępowanie rekrutacyjne odbywa się przede wszystkim drogą elektroniczną. Nie zanosimy żadnego podania zanim zalogujemy się w systemie informatycznym.

Uwaga! O wszystkich poniższych terminach będę Wam przypominała. Przed rozpoczęciem rekrutacji otrzymacie dokładne informacje jak to zrobić w formie filmu z instrukcją.

Najważniejsze dla Was ósmoklasiści informacje to:

  • w terminie od 17 maja do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 kandydat powinien wprowadzić odpowiednie dane do systemu informatycznego na stronie internetowej https://opolskie.edu.com.pl, a następnie złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu listy preferencji kandydata.
  • od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku do godz. 15:00 kandydat uzupełnia złożone dokumenty o kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz o kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty i wprowadza dane z tego świadectwa i zaświadczenia do systemu informatycznego
  • w tym samym czasie tj. od 25 czerwca do 14 lipca 2021 roku do godz. 15:00 kandydat może zmienić wniosek i złożyć wymagane dokumenty do szkoły otwierającej klasę, która znajduje się na pierwszym miejscu nowej listy preferencji kandydata
  • 22 lipca 2021 roku podane do wiadomości będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkół ponadpodstawowych.
  • do 30 lipca 2021 roku do godz. 15:00 potwierdzenie woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile wcześniej nie były złożone.
  • 2 sierpnia 2021 roku podane do wiadomości będą listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
  • do 5 sierpnia 2021 roku do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w postępowaniu uzupełniającym

Link do ogłoszenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/terminy-rekrutacji-do-szkol

Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

 

Ósmoklasisto – przeczytaj, zanim wybierzesz!

Drodzy Ósmoklasiści,

Czy wiesz w jakich zawodach masz największą szansę znaleźć pracę za kilka lat? Czy wiesz jakich specjalistów poszukują pracodawcy w naszym województwie?
Nie wiesz? To KONIECZNIE przeczytaj informacje poniżej.

Co roku w lutym opracowywany jest zestaw zawodów, na które wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy w najbliższym czasie. WARTO się tym danym przyjrzeć wybierając drogę zawodową. Poniżej wklejam Wam link do obwieszczenia MEN:

KLIKNIJ – dokument w formacie pdf

Proszę zajrzeć na stronę 39 gdzie znajdziecie zawody, na które jest obecnie i w najbliższej przyszłości istotne zapotrzebowanie w województwie opolskim. Przyjcie się również stronie 41 gdzie znajdziecie zawody, na które jest umiarkowane zapotrzebowanie.

Pamiętajcie! Najlepiej wybierzecie zawód i kierunek kształcenia jeśli będziecie mieli dużo informacji o tym w jakich specjalizacjach warto się kształcić w przyszłości.

Jednocześnie informuję, że cały czas jestem do Waszej dyspozycji jeśli macie pytania dotyczące zawodów i kierunków kształcenia. W maju tego roku w naszej szkole zostanie zorganizowany tym razem Wirtualny Dzień Kariery, podczas którego poznamy i podsumujemy wszystkie informacje dotyczące Waszego planowania ścieżek edukacyjno – zawodowych. Już dzisiaj zapraszam!

Łączę pozdrowienia,
Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Streaming zawodowy

Drodzy Ósmoklasiści,

Przesyłam Wam kolejny link do zawodowego streamingu. Tym razem macie okazję poznać zawód fizjoterapeuty. Warto zainteresować się tym kierunkiem kariery zawodowej, specjaliści w tym zakresie są w ostatnich latach bardzo poszukiwani na rynku pracy.

KLIKNIJ – link do filmu

Łączę pozdrowienia,
Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy

Warto zajrzeć!

Drodzy Ósmoklasiści,

Wszystkich Was i tych, którzy zajęcia ze mną już odbyli i tych, którzy na nie jeszcze czekają zachęcam do zaglądania na kanał #ZawodowyStream na youtube. Znajdziecie tam bardzo ciekawe rozmowy z przedstawicielami różnych, czasami bardzo nietypowych zawodów. Już 2 grudnia (środa) o godzinie 18.00 zapraszam na spotkanie o tym, jak pracuje się w sektorze humanitarnym. Gośćmi spotkania będą pracownice Polskiej Akcji Humanitarnej, które połączą się bezpośrednio z misji w Sudanie Południowym. Warto zauważyć, że praca w organizacji pozarządowej to nie musi być wolontariat, ale realna ścieżka kariery.

W wydarzeniu można wziąć udział bezpłatnie wystarczy tylko 2 grudnia o 18.00 wejść w LINK.

Polecam zasubskrybować kanał #ZawodowyStream i na bieżąco brać udział w spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów.
Jednocześnie zapewniam osoby, które licznie zgłaszają się na spotkania indywidualne, że szukam i znajdę dla Was wszystkich czas :).

Aleksandra Bobrowska
szkolny doradca zawodowy