PODRĘCZNIKI DO NAUKI RELIGII OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

KLASA I

Podręcznik pt. „Jesteśmy Bożą rodziną”. Nr WK/1-4/2021/1 z dnia 12.05.2021 r.

Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Numer dopuszczenia: 2/2021/I/KNC-K

KLASA II

Podręcznik pt. „Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”. Nr WK/1-4/2022/2 z dnia 20.04.2022 r.

Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Numer dopuszczenia: 3/2022/I/KNC-K

KLASA III – nowy

Podręcznik pt. „W drodze na spotkanie z Jezusem”. Nr WK/1-4/2023/3 z dnia 16.02.2023 r.

Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Numer dopuszczenia: 1/2023/S/KNC-K

KLASA IV

Podręcznik pt. „Zapowiedź zbawienia”. Nr WK/4-6/2014/4/A z dnia 7.05.2014 r.

Autor: red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Numer dopuszczenia: 488/2014

KLASA V

Podręcznik pt. „Czekając na zbawiciela”. Nr WK/5-8/2021/1 z dnia 12.05.2021 r.

Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Nr dopuszczenia: 1/2021/I/KNC-K

KLASA VI

Podręcznik pt. „Chrystus naszym Zbawicielem”. Nr WK/5-8/2022/2 z dnia 20.04.2022 r.

Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Nr dopuszczenia: 2/2022/I/KNC-K

KLASA VII – nowy

Podręcznik pt. „Kościół drogą zbawienia”. Nr WK/5-8/2023/3 z dnia 16.02.2023 r.

Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Nr dopuszczenia: 2/2023/S/KNC-K

KLASA VIII

Podręcznik pt. „Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”. Nr WK/7-8/2018/8/E z dnia 31.08.2018 r.

Autorzy: red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda

Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

Numer dopuszczenia: 2/2018/I/KNC-K

Wszystkie podręczniki można zakupić w Księgarni w Kluczborku, Rynek 2, bądź przez internet lub od uczniów, oprócz podręczników do kl. III i VII (nowe).

 

Podstawowe dokumenty

POBIERZ – wzór usprawiedliwienia (plik pdf)

POBIERZ – wzór zwolnienia z lekcji (plik pdf)

POBIERZ – Statut Szkoły (plik pdf)

POBIERZ – Kryteria oceny z zachowania (plik pdf)

POBIERZ – Plan pracy szkoły – rok szkolny 2021/2022 (plik DOC)

POBIERZ – Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły – rok szkolny 2021/2022 (plik DOC)

POBIERZ – Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022 (plik pdf)

POBIERZ – Szkolny Program Promocji Zdrowia 2019-2022 (plik pdf)

POBIERZ – Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (plik pdf)

POBIERZ – Plan działań na rok szkolny 2020-2021 w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie (plik pdf)

POBIERZ – Regulamin wycieczek szkolnych (plik pdf)

POBIERZ – Procedura postępowania w nagłych wypadkach (plik pdf)

POBIERZ – Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych (plik pdf)

POBIERZ – Misja i wizja szkoły (plik pdf)

POBIERZ – umowa użyczenia elementarza (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatów dokumentów (plik pdf)

POBIERZ – zasady wydawania duplikatu legitymacji (plik pdf)

POBIERZ – podanie o wydanie duplikatu legitymacji (plik doc)

PRZECZYTAJ – Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych

Archiwum strony

Jeśli chcesz zobaczyć, co działo się na stronie we wcześniejszych latach, kliknij na odpowiedni link:

2022/2023 – kliknij, żeby przejść do wpisów z roku szkolnego 2022/2023

2021/2022 – kliknij, żeby przejść do wpisów z roku szkolnego 2021/2022

2020/2021 – kliknij, żeby przejść do wpisów z roku szkolnego 2020/2021

ARCHIWUM – starsza wersja strony (przed rokiem 2020/2021)