INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH DO NAUKI RELIGII
OBOWIĄZUJĄCYCH W DIECEZJI OPOLSKIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2024/2025
SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASA I – IV SP
PODRĘCZNIKI DIECEZJALNE

Tytuł programu dla klas I-IV: „Pan Jezus przychodzi do mnie”. Nr WK/1-4/2021 z dnia 12.05.2021r.
Autor: dr Maria Ludwig, Anna Świtała

KLASA I
Podręcznik pt. „Jesteśmy Bożą rodziną”. Nr WK/1-4/2021/1 z dnia 12.05.2021r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 2/2021/I/KNC-K

KLASA II
Podręcznik pt. „Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”. Nr WK/1-4/2022/2 z dnia 20.04.2022r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 3/2022/I/KNC-K

KLASA III
Podręcznik pt. „W drodze na spotkanie z Jezusem”. Nr WK/1-4/2023/3 z dnia 16.02.2023r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 1/2023/S/KNC-K

KLASA IV
Podręcznik pt. „Z Jezusem w życie”. Nr WK/1-4/2024/4 z dnia 08.02.2024 r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UOWydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 1/2024/S/KNC-K Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole

KLASA V-VIII SP
PODRĘCZNIKI DIECEZJALNE

Tytuł programu dla klas V-VIII: „Bóg zbawia mnie dziś”. Nr WK/5-8/2021 z dnia 12.05.2021r.
Autor: ks. Artur Juzwa, ks. Michał Krupa

KLASA V
Podręcznik pt. „Czekając na zbawiciela”. Nr WK/5-8/2021/1 z dnia 12.05.2021r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Nr dopuszczenia: 1/2021/I/KNC-K

KLASA VI
Podręcznik pt. „Chrystus naszym Zbawicielem”. Nr WK/5-8/2022/2 z dnia 20.04.2022r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Nr dopuszczenia: 2/2022/I/KNC-K

KLASA VII
Podręcznik pt. „Kościół drogą zbawienia”. Nr WK/5-8/2023/3 z dnia 16.02.2023r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Nr dopuszczenia: 2/2023/S/KNC-K

KLASA VIII
Podręcznik pt. „Moja odpowiedź na zbawienie”. Nr WK/5-8/2024/4 z dnia 08.02.2024r.
Autor: red. ks. dr hab. Jerzy Kostorz, prof. UO
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Nr dopuszczenia: 2/2024/S/KNC-K