Ogólnopolska Kampania Społeczna

Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agencja Radna sp. z. o. o realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ogólnopolska Kampania Społeczna realizowana jest w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w latach 2014 – 2020 i ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. 

W ramach kampanii przygotowane zostały m.in. krótkie animowane formy filmowe dla uczniów i młodzieży szkolnej, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.

Film dla uczniów klas I – III
Film dla uczniów klas IV – VIII

Podsumowanie akcji “Razem na święta”

Ponad 12 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”. To rekordowa liczba zgłoszeń. Uczniowie i nauczyciele wspólnie organizowali zbiórki darów dla potrzebujących, śpiewali kolędy, przygotowywali kartki z życzeniami oraz świąteczne upominki dla osób starszych i samotnych z najbliższej okolicy. Swoimi działaniami udowodnili, że pomagać można niezależnie od okoliczności. Dziękujemy za tak liczny udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!

Również uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tej pięknej akcji!

KLIKNIIJ – więcej informacji (strona ministerstwa)

Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III

Szanowni Państwo!

W dniu 18.01.2021 r. (poniedziałek) do szkoły, na zajęcia stacjonarne wracają uczniowie klas 1 – 3.

Obowiązuje główna zasada: do szkoły uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ – obowiązującymi od 01.09.2020 r. oraz z dodatkowym wskazaniem rozdzielenia klas – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

W związku z powyższym zmienia się przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów klasowych ( wszystkie lekcje odbywają się w wyznaczonych poniżej salach lekcyjnych, za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki):

KLASY – sala lekcyjna:
1A – 5
1B – 18
1C – 16
2A – 2
2B – 20
2C – 25
3A – 18G
3B – 12
3C -15G
3D – 9G

Stołówka będzie czynna od poniedziałku 18.01.2021 r.

Należy przede wszystkim przypomnieć dzieciom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:
– zasadach higieny – częste mycie rąk ,
– stosowaniu płynów do dezynfekcji-zwłaszcza po wejściu do budynku szkoły,
– stosowaniu maseczek
– zachowaniu dystansu społecznego.

Czytaj dalej Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III

“Pielucha dla malucha”

Rada Rodziców pragnie złożyć serdeczne podziękowania rodzicom, uczniom, nauczycielom, dyrekcji, przyjaciołom szkoły za włączenie się w Akcję Pielucha dla Malucha! 
Pieluszki zostały przekazane w dniu 17 grudnia do Domu Matki i Dziecka w Opolu prowadzonego przez Diecezjalną Fundację Ochrony Życia.
Akcję będziemy kontynuować i powtarzać, w myśl  sentencji  „Dobre uczynki mają większą moc niż słowa, bo mówić może każdy, ale niewielu wykona to, co powie…”


Idą Święta!

Uczniowie klasy 4a i 4d na lekcjach języka polskiego pisali życzenia świąteczne i ozdabiali kartki. Oto wspaniały efekt tylko niektórych z nich.

Chcielibyśmy, aby wraz z nimi płynęły do uczniów, ich rodzin, nauczycieli i wszystkich pracowników PSP nr 5 z OI w Kluczborku najpiękniejsze życzenia zdrowia, pokoju i bliskości drugiego człowieka. Wesołych Świąt!


Czytaj dalej Idą Święta!