Warsztaty "Bezpieczeństwo w Sieci"

27 lutego 2019 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów klas starszych oraz uczniów będących uczestnikami warsztatów „Bezpieczeństwo w sieci, realizowanymi w ramach projektu „Nowoczesna edukacja w gminie Kluczbork” ze specjalistami ds. bezpieczeństwa w sieci; podkomisarzem Grzegorzem Filipek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Ewą Krawiec z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Krystyną Alaszewicz z Komendy Powiatowej w Kluczborku, wydział ds. nieletnich.

Tematem przewodnim warsztatów było uświadomienie uczniom, czy Internet jest dla nich miejscem bezpiecznym i pozytywnym, czy też stanowi  dla nich zagrożenie.

Zaproszeni goście zwrócili uwagę na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online, w myśl zasady, że każdy ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Szczególnie podkreślony został potencjał Internetu, stały i szybki dostęp do różnorodnych informacji, poprzez co stał się on nieocenionym narzędziem w procesie edukacji. Zaletą Internetu jest możliwość korzystania z niego w dowolnych porach, praca w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby uczącej się. Można wykorzystywać go jako narzędzie wspierające proces kształcenia w zorganizowanych formach uczenia się, jak i w samokształceniu. Może być wykorzystany nie tylko w edukacji, ale również w kontaktach z rówieśnikami, bądź stanowić  formę twórczej rozrywki. Jednak mimo wielu zalet niesie on również pewne zagrożenia, szczególnie dla najmłodszych jego użytkowników. Dzieci korzystające z sieci komputerowej narażone są również na kontakt z niebezpiecznymi treściami, których w Internecie nie brak. Nieograniczony dostęp do sieci to okazja do wszelkiego rodzaju reklamy oraz propagowanie informacji sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami wychowania. Uczniowie naszej szkoły, podobnie jak ich rówieśnicy z innych szkół coraz częściej korzystają z zasobów Internetu, dlatego konieczna jest ich edukacja, mająca na celu uświadomienie im zagrożeń i przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z sieci. Omówione zostały też pojęcia Cyberprzemoc, Hejt czy Prawa autorskie oraz konsekwencje jakie wynikają z niewłaściwego korzystania z Sieci. 

     Odpowiedzialni za tą akcję i przygotowanie to nauczyciele: B. Lewandowska, B. Kot, M. Lewandowski, M. Mielczarek

 

 

drukuj
powrót