I Dyktando Rodzinne

     
     Po raz pierwszy w naszej szkole odbyło się Dyktando Rodzinne.

Rodzinne Dyktando jest formą działań realizowaną w ramach Tygodnia Świadomości Dysleksji, obchodzonego w naszej szkole. Jest to sposób popularyzowania wiedzy oraz pokazanie różnych form pracy z dziećmi , którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się, a zwłaszcza w poprawnym pisaniu. Poprzez tę nietypową edukacyjno- zabawową formę pisania dyktanda w tandemie dorosły- dziecko chcę pokazać , że wspólne zmagania z ortografią polską są doskonałym sposobem nauki i efektywną formą rodzinnej zabawy.
W konkursie Rodzinne Dyktando wzięli udział rodzice ze swoimi dziećmi, była jedna starsza siostra i jedna babcia.
Uczestnicy mieli się wykazać znajomością zasad ortografii i interpunkcji. Czas trwania całego dyktanda - 30 minut.
Forma przeprowadzenia konkursu:
grupowa - jeden dorosły i jedno dziecko - jedna z osób pisze i konsultuje z drugą osobą .

Wyniki dyktanda podano uczniom, a uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi na najbliższym spotkaniu z rodzicami.
To była świetna zabawa połączona z nauką.
                                                                                Bożena Dąbrowska

drukuj
powrót