Bezpieczny przejazd - spotkanie V b w ramach projektu profilaktycznego

     W całej Polsce realizowana jest kampania społeczna dotycząca bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych - Bezpieczny przejazd.
29 października w klasie V b odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne z przedstawicielami PKP w ramach wspomnianej akcji.
Zaproszeni goście omówili zagadnienia związane z bezpiecznym przechodzeniem na peronach, po kładkach przez tory. Na prezentacji można było obejrzeć znaki drogowe, związane z przejazdami kolejowymi. Prowadzący zwrócili również uwagę na wypadki pociągów związane w aktami wandalizmu wśród młodzieży. Rozdali także dzieciom gadźety nawiązujące do omawianego tematu. Zajęcia podobały się uczniom i były pouczające.

drukuj
powrót