Kolejne wyjątkowe spotkanie w klasie 2d!

W dniu 07.06.2024r. uczniowie klasy 2 d ponownie spotkali się z ochotniczkami Ochotniczej Straży Pożarnej z Kujakowic Dolnych Magdaleną Garbicz i Wiktorią Garbicz. Tematem spotkania było przybliżenie uczniom pracy strażaka oraz działalności Straży Pożarnej. Najwięcej czasu ochotniczki poświęciły na szkolenie dzieci z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zademonstrowały, przećwiczyły, udzieliły uczniom instruktażu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz przypomniały numery alarmowe, które należy znać. Zaprezentowały różne stroje, które wykorzystują w akcjach ratowniczych. Uczniowie zobaczyli , jak wygląda strój strażaka gotowego do akcji, sprzęt ratowniczy i gaśniczy wykorzystywany do ratowania ludzkiego życia. Dużą atrakcją był udział uczniów w konkursach i quizach, celem sprawdzenia zdobytej wiedzy podczas dwóch spotkań. Zwycięzcy otrzymali nagrody i brawa. Na zakończenie uczniowie zrobili sobie pamiątkowe wspólne zdjęcie. Ochotniczki przekazały uczniom wiele cennych informacji na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze, za co bardzo dziękujemy.
Beata Kot