Adwentu czas…

Wieńce adwentowe wykonane przez uczniów klas III, IV I VI.

Opracowała: s. Damaris