Żegnaj Przyjacielu…

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE NASZEGO KOLEGI 
MICHAŁA LEWANDOWSKIEGO,
ODBĘDĄ SIĘ 8 GRUDNIA (TJ. WTOREK) O GODZ. 13.30 
W KOŚCIELE MBWW W KLUCZBORKU.