Projekt Niepodległa. Niezwykłe lekcje historii i patriotyzmu w PSP nr 5 z O.I.

,,Naród, który nie zna swojej przeszłości , umiera i nie buduje swojej przyszłości." Jan Paweł II
11 listopada to data szczególna dla Polaków, a w tym roku wyjątkowa na pewno. 100 lat temu Polska odzyskała niepodległość i tę okazję w PSP nr 5z OI  uczciliśmy bardzo uroczyście. Przygotowania do obchodów rozpoczęły się już pod koniec poprzedniego roku szkolnego. Nauczycielka historii Bożena Kalitan z pomocą  bardzo wielu osób, opracowała i  wdrożyła do realizacji projekt Niepodległa, w którym zaplanowano  wiele różnorodnych działań.  Świętowanie rocznicy zaczęliśmy  w piątek, 9 listopada, odśpiewaniem przez całą szkolną społeczność  czterech zwrotek  hymnu narodowego. We wtorek 13 listopada, uczniowie, nauczyciele, zaproszeni goście mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć eksponaty na okolicznościowej wystawie poświęconej pamiątkom związanym ze 100 - leciem niepodległości Polski. Można było obejrzeć stare monety, banknoty z okresu międzywojennego, znaczki, polskie z prywatnych zbiorów nawet z 1921 r.  broń, mundury z II wojny światowej, zdjęcia oraz liczne eksponaty wypożyczone z muzeum i odznaczenia. 
 Bardzo interesująca była ekspozycja książek wydanych w okresie międzywojennym, np.  Pan Tadeusz wydany we Lwowie. Ogromne wrażenie na zwiedzających zrobił obraz Matki Boskiej Katyńskiej .Wszystkie przedmioty zostały zgromadzone specjalnie na tę okazję, a pochodziły m.in. ze zbiorów rodzinnych uczniów, zbiorów prywatnych osób z okolic Praszki i Byczyny, a także ze zbiorów Muzeum w Kluczborku .Ciekawostką były zdjęcia przyniesione przez uczennicę szkoły Natalię Światły, a przedstawiającą członków jej rodziny. Zdjęcia pochodziły z I wojny światowej . Równolegle z wystawą można było obejrzeć prezentację plakatów, prac literackich, plastycznych, flag Polski, wykonanych różnymi technikami i metodami  przez uczniów, np. w języku angielskim przygotowane przez M. Sobecką- Drozda..
W środę 14 listopada odbyła się uroczysta akademia. okolicznościowa, przygotowana  przez A. Lachowską, M. Oszczypko, H. Frąsiak- Czumałowską  i wiele innych osób, na której oprócz uczniów i nauczycieli byli obecni zaproszeni goście. Cała szkoła została pięknie udekorowana okolicznościowymi gazetkami i tematycznymi dekoracjami, a tym zajmowała się m.in. M.Maciągowska  Innymi działaniami związanymi z rocznicą odzyskania niepodległości były konkursy literacki i plastyczny ,,Życzenia dla Polski"  (B. Golnik i M. Lewandowski) oraz udział w ogólnopolskiej akcji 100 pozdrowień na 100-lecie odzyskania niepodległości zorganizowanej przez B.Dąbrowską. W przygotowaniach uroczystości brali udział wszyscy uczniowie szkoły, pod kierunkiem  
A. Marciniak  przygotowano wystawę na temat patronki szkoły Emilii Platter, a M.Rodak wystawę  pt ,,Józef Piłsudski w oczach dzieci". Klasy najmłodsze wzięły udział w zajęciach z prezentacją multimedialną Walki Polaków o wolność w czasie zaborów Polski przygotowanej przez A. Smerd, ale największym powodzeniem cieszył się pokaz szabli, jaką posiadał J. Piłsudski. Również sportowcy włączyli się do wspomnianych okolicznościowych działań , organizując międzygimnazjalny turniej w piłce siatkowej z okazji 100 -lecia  odzyskania przez Polskę niepodległości. Odpowiedzialnym, jak co roku za ten turniej był M.Gulewicz, ale pomagali mu nauczyciele wychowania fizycznego.
Wiele było okazji, by posłuchać o historii, by się o niej więcej dowiedzieć. Dzieci dowiedziały się o eksponatach znajdujących się na wystawie, o wydarzeniach związanych z nimi, np. o udziale Polaków w I wojnie światowej po stornie trzech zaborów, o tragedii Polaków, którzy niejednokrotnie musieli stawać przeciwko sobie walcząc we wrogich armiach zaborców, o udziale Polaków w bitwie pod Monte Cassino czy wydarzeń związanych z Józefem Piłsudskim. Prelekcję prowadziła B. Kalitan oraz R. Minkus. Wszystkie działania w ramach Niepodległej, oprócz uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości, bardzo mocno wskazywały na wartości ważne dla Polaków, na patriotyzm, na poczucie tożsamości narodowej.
Tę lekcję historii i patriotyzmu zapamiętamy na długo. Bo jak powiedział Nasz Papież, naród, który nie zna swojej historii, umiera, bo nie ma na czym budować przyszłości, bo nie ma korzeni.

                                                                                            B.Dąbrowska

drukuj
powrót