O EDUKACJI GLOBALNEJ W SZKOLE

Dzięki edukacji globalnej młodzi ludzie poznają takie zagadnienia jak : prawa człowieka, zmiany klimatu, migracje czy handel międzynarodowy.

W związku z innowacją pedagogiczną przeprowadzaną na lekcjach geografii i biologii w czasie której będą realizowane tematy  edukacji globalnej , nauczycielki Beata Kotowska i Anna Radłowska uczestniczyły w Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Przyrodników w Krakowie. Wykłady i seminaria dotyczyły właśnie tematów edukacji globalnej : „Nauki przyrodnicze dla środowiska i zrównoważonego rozwoju”

Dzięki edukacji globalnej młodzi ludzie poznają takie zagadnienia jak : prawa człowieka, zmiany klimatu, migracje czy handel międzynarodowy.

W związku z innowacją pedagogiczną przeprowadzaną na lekcjach geografii i biologii w czasie której będą realizowane tematy  edukacji globalnej , nauczycielki Beata Kotowska i Anna Radłowska uczestniczyły w Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Przyrodników w Krakowie. Wykłady i seminaria dotyczyły właśnie tematów edukacji globalnej: „Nauki przyrodnicze dla środowiska i zrównoważonego rozwoju”

 

 

drukuj
powrót