Lista osób przyjętych i nieprzyjętych do klasy I na rok szkolny 2021/2022

KLIKNIJ – Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku w roku szkolnym 2021/2022 (plik w formacie pdf)

KLIKNIJ – Lista dzieci nieprzyjętych do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku w roku szkolnym 2021/2022 (plik w formacie pdf)

Informacja o rekrutacji do PSP nr 5

Na podstawie:
Zarządzenia Nr BR.0050.16.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2021r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez Gminę Kluczbork.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku informuje o:

29 wolnych miejscach


w procesie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 

 

Dokumenty dotyczące rekrutacji

KLIKNIJ – Zarządzenie Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie harmonogramu rekrutacji w roku szkolnym 2021-22 (plik w formacie pdf)

KLIKNIJ – Informator dla Rodziców (plik w formacie pdf)

KLIKNIJ – Zgłoszenia zał. A1- dla rodziców z klauzulą informacyjną dotyczącą umieszczenia wizerunku na stronie int. i facebooku (plik w formacie pdf)

KLIKNIJ – Zgłoszenia zał. A2- dla rodziców z klauzulą informacyjną dotyczącą umieszczenia wizerunku tylko na stronie internetowej (plik w formacie pdf)

KLIKNIJ – Wniosek zał. B1- dla rodziców z klauzulą informacyjną dotyczącą umieszczenia wizerunku na stronie internetowej i facebooku (plik w formacie pdf)

KLIKNIJ – Wniosek zał. B2- dla rodziców z klauzulą informacyjną dotyczącą umieszczenia wizerunku tylko na stronie internetowej (plik w formacie pdf)