XV INTEGRACYJNA SPARTAKIADA POWIATU

28 kwietnia uczniowie klasy 1a integracyjnej wzięli udział w XV Integracyjnej Spartakiadzie Powiatu zorganizowanej przez Publiczne Przedszkole nr 2. 

W trakcie imprezy odbywały się konkurencje sportowe oraz zabawy taneczne.  Na zakończenie wszyscy otrzymali medale i słodkie upominki. 

Dziękujemy za zaproszenie! 

Beata Janicka, Katarzyna Reszko, Magdalena Krupicka