Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork

Na przełomie kwietnia i maja kontynuowany był w naszej szkole projekt Kampania ekologiczna na rzecz przeciwdziałania emisjom w gminie Kluczbork

Tematem przewodnim był s m o g

Ze smogiem i złym stanem powietrza spotykają się nie tylko osoby mieszkające w dużych miastach. Powietrze w Polsce uznawane jest za złej jakości. Przyczyną powstawania smogu jest nie tylko przemysł i spaliny samochodowe, lecz także gospodarstwa domowe.
Na zajęciach wyjaśnialiśmy co to jest smog i co powoduje powstawanie tego zjawiska.
Opisywaliśmy jakie są następstwa narażenia na smog i jak sobie z tym radzić.
Zastanawialiśmy się czy mamy jakieś możliwości zapobiegania skutkom smogu?

Przeprowadziliśmy ciekawe doświadczenia

Zapraszam do fotorelacji

Anna Radłowska