PODRĘCZNIKI DO RELIGII!

KLASA I
Podręcznik pt. „Jesteśmy Bożą rodziną”.
Nr WK/1-4/2021/1 z dnia 12.05.2021 r.
Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 2/2021/I/KNC-K

KLASA II
Podręcznik pt. „Jesteśmy przyjaciółmi Jezusa”.
Nr WK/1-4/2022/2 z dnia 20.04.2022 r. ( nowy)
Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 3/2022/I/KNC-K

KLASA III
Podręcznik pt. „Przyjmujemy Pana Jezusa”.
Nr WK/1-3/2015/3/C z dnia 28.04.2015 r.
Autor: red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem, s. M. Leonia Pyrek AM
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Nr dopuszczenia: 411/2015
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu

KLASA IV
Podręcznik pt. „Zapowiedź zbawienia”.
Nr WK/4-6/2014/4/A z dnia 7.05.2014 r.
Autor: red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron, ks. Zygfryd Waskin
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 488/2014

KLASA V
Podręcznik pt. „Czekając na zbawiciela”.
Nr WK/5-8/2021/1 z dnia 12.05.2021 r.
Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Nr dopuszczenia: 1/2021/I/KNC-K

KLASA VI
Podręcznik pt. „Chrystus naszym Zbawicielem.
Nr WK/5-8/2022/2 z dnia 20.04.2022 r. ( nowy)
Autor: red. ks. prof. dr hab. Jerzy Kostorz
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Nr dopuszczenia: 2/2022/I/KNC-K

KLASA VII
Podręcznik pt.: „Droga wspólnoty zbawionych”.
Nr WK/7-8/2017/7/D z dnia 11.05.2017 r.
Autorzy: Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 575/2017/I

KLASA VIII
Podręcznik pt.: „Codzienność uczniów Jezusa – Zbawiciela”.
Nr WK/7-8/2018/8/E z dnia 31.08.2018 r.
Autorzy: red. Maria Baron, ks. Marcin Ogiolda
Wydawca: Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole
Numer dopuszczenia: 2/2018/I/KNC-K