Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

DLA KLAS I – III

Godz. 8.30 – Klasy I-III
8.30 – 8.45 – spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach wg poniższego wykazu
8.45 – przejście klas na salę gimnastyczną na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
9.30 – powrót do wyznaczonych sal na spotkanie organizacyjne z wychowawcami (plan lekcji, bezpieczeństwo, informacje o podręcznikach, pomoce i przybory do szkoły)
9.50 – 10.00 – zakończenie spotkania w klasach z wychowawcami

Przydział sal dla poszczególnych klas I-III w dniu 01.09.2022 godz. 8.30
IA sala 3
IB sala 25
IC sala 16
ID sala 4

IIA sala 18
IIB sala 2
IIC sala 5
IID sala 22

IIIA sala 17
IIIB sala 23
IIIC sala 24

Ze względu na wzrost liczby zachorowań, prosimy rodziców o niewchodzenie na teren szkoły, dzieci zostaną przekazane rodzicom przez wychowawców po zakończeniu rozpoczęcia roku szkolnego ok. godz. 9.50 – 10.10.ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/23

DLA KLAS IV – VIII
W DNIU 01.09.2022 godz. 10.00

10.00 – 10.15 – spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach wg poniższego wykazu
10.15 – przejście klas na salę gimnastyczną na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
11.00 – powrót do wyznaczonych sal na spotkanie organizacyjne z wychowawcami (plan lekcji, bezpieczeństwo, informacje o podręcznikach, inne ważne sprawy)
11.50 – zakończenie spotkania w klasach z wychowawcami

Przydział sal dla poszczególnych klas IV-VIII w dniu 01.09.2022 godz. 10.30
IV A sala 25G
IV B sala 24G
IV C sala 18G

V A sala 7G
V B sala 9G
V C sala 22G
V D sala 6G

VI A sala 21G
VI B sala 1G
VI C sala 11G
VI D sala 17G

VII A sala 13G

VIII A sala 16G
VIII B sala 15G
VIII C sala 12G
VIII D sala 14G
VIII E sala 8G

Ze względu na wzrost liczby zachorowań na covid 19, prosimy rodziców o niewchodzenie na teren szkoły. Do szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którzy wymagają pomocy ze strony rodziców.