Farm Animals w klasie językowej 2b


Poznajemy zwierzęta mieszkające na farmie, tworzymy i opisujemy swoją własną farmę, a także poznajemy figury geometryczne w języku angielskim wykonując własną owieczkę.

Anna Kędzia-Lech
Patrycja Pietrzykowska
Mariola Sobecka-Drozda