The Water Cycle w klasie 2b

Przyroda po angielsku – poznajemy obieg wody w przyrodzie, potrafimy nazwać jego poszczególne etapy w języku angielskim.
Anna Kędzia-Lech