30 WRZEŚNIA – “DZIEŃ CHŁOPAKA”

Dziś wyjątkowe święto – DZIEŃ CHŁOPAKA!!!
Z tej okazji, wszystkim SOLENIZANTOM
składamy najserdeczniejsze życzenia:
SZCZĘŚCIA, RADOŚCI I POMYŚLNOŚCI,
WIELU PRZYJACIÓŁ, MNÓSTWO MIŁOŚCI,
LUDZKIEJ PRZYJAŹNI I ŻYCZLIWOŚCI,
POGODY DUCHA ORAZ OGROMU ZDROWIA
I SPEŁNIENIA WSZYYYYSTKICH MARZEŃ!!!

Zapraszamy na WYWIADÓWKĘ

Na wywiadówkę przychodzi jeden rodzic(opiekun prawny).
Rodzice przychodzą na wywiadówkę w maseczkach, zachowując dystans społeczny.
Prosimy zabrać ze sobą długopis.
Prosimy przy wejściu zdezynfekować ręce.Uczymy się nowych słówek

Rymowanka sposobem na naukę nowych słówek z wykorzystaniem tematyki o robotach. Wspólne dodawanie oraz odejmowanie robotów szansą na powtórkę nazw kolorów oraz liczb od 1 do 10, a także znaków matematycznych po angielsku. Nauka nie musi być nudna 🙂

Język angielski klasa 1c – Mariola Sobecka-Drozda

 

 

ZOBACZ ZDJĘCIA

Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.               

Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:

  • uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
  • uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
  • uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – “zwolniony” lub “zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. “100%” (wynik procentowy) oraz “100” (wynik na skali centylowej).

Czytaj dalej Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

Niełatwo być poetą……

Przekonali się o tym uczniowie klas 7a i 7c, którzy uczestniczyli w plenerowej lekcji poezji.
Nie była to typowa lekcja.
Na boisku szkolnym uczniowie zajęli dogodne miejsca i szukali inspiracji do pisania. Natchnienia szukali na niebie, wokół siebie, pod drzewami, a zachętą była fraszka Jana Kochanowskiego Na lipę. Zajęcia trwały godzinę i powstało wiele ciekawych tekstów, od opisu zwierząt, poprzez opisy krajobrazów aż do opisu słodkości w cukierence.
Mimo iż zajęcia bardzo się spodobały, wszyscy byli jednomyślni – pisanie wierszy nie jest prostą sprawą.
Do pisania w plenerze jeszcze wrócimy.

Klasa 7a,7c, B.Dąbrowska

zobacz zdjęcia