,,Zobaczyć, zbadać, zapamiętać – poznawanie przez obserwację i doświadczenie”

Adresatami innowacji byli uczniowie klasy III a integracyjnej w roku szkolnym 2023/2024.

Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach zajęć edukacji przyrodniczej i obejmowały tematy:

  1. Trzy stany skupienia wody (mgła w butelce).
  2. Elektryzowanie ciał przez pocieranie.
  3. Jak powstają dźwięki czyli fale.
  4. Magnesy i przyciąganie różnych przedmiotów.
  5. Układ Słoneczny (zegar słoneczny).
  6. Zaćmienia Słońca i Księżyca czyli cień i półcień.
  7. Co pływa, a co utonie w wodzie (nurek Kartezjusza i skaczące rodzynki)?
  8. Co jest w balonie (ciśnienie)?
  9. Jak nadmuchać balon?
  10. Co szybciej spadnie?

Niniejsza innowacja miała na celu  zachęcenie i zmotywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań przyrodniczych poprzez wykorzystanie w pracy z uczniami  różnorodnych form przekazu, zaangażowanie wielu zmysłów: słuchu, wzroku, dotyku, które sprzyjają rozumieniu i zapamiętywaniu. Podstawową formą działalności było odkrywanie świata i jego tajemnic przez doświadczenia praktyczne i obserwację zjawisk przyrodniczych. Naturalna ciekawość świata, typowa dla młodszych dzieci, pozwoliła rozwinąć jeszcze bardziej ciekawość poznawczą, obserwację, zadawanie pytań i poszukiwanie na nie odpowiedzi, a potwierdzona doświadczeniem była szybciej zapamiętana. W proponowanych zajęciach odeszliśmy się od typowych, schematycznych modułów, na korzyść zajęć opartych na działaniu praktycznym: doświadczeniach, eksperymentach, obserwacjach w gabinecie fizyki i prowadzonych przez n – l fizyki. Uczniowie będąc samodzielnymi  obserwatorami, badaczami, przyrodnikami, naukowcami w sposób naturalny uczyli się myślenia naukowego. Dzieci wykształciły umiejętności prowadzenia doświadczeń oraz prostych eksperymentów badawczych; samodzielnego myślenia poprzez sensoryczne poznawanie otaczającej rzeczywistości; wyrażania własnych sądów; wykorzystywania zdobytych doświadczeń w nowych sytuacjach i wiele innych przydatnych umiejętności w kolejnych etapach kształcenia i w codziennym życiu. Każda lekcja w gabinecie fizyki była sukcesem dla nauczycieli i wielką radością i niezapomnianymi chwilami doświadczeń dla uczniów klasy 3a integracyjnej.

N – l edukacji wczesnoszkolnej – Małgorzata Pajor (wychowawca klasy)

N – l fizyki – Andrzej Dziaczuk