XVI KONKURS POEZJI MÓWIONEJ I ŚPIEWANEJ

22 maja odbył się XVI Konkurs Poezji Mówionej i Śpiewanej. Bardzo dziękujemy za udział w naszym konkursie słowno- muzycznym. Wasze zaangażowanie, pasja i talent wniosły niezwykłą wartość do tego wydarzenia.
Konkurs był okazją do świętowania wyjątkowości każdego z nas. Wykonanie było nie tylko wyrazem umiejętności muzycznych, ale także przesłaniem o sile ducha i radości życia. Jesteśmy dumni, że mogliśmy być świadkami Waszej kreatywności.
Z wyrazami uznania,
Organizatorzy:

PSP nr 5 z OI, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Osoby koordynujące projekt:
Aleksandra Lignarska
Aleksandra Protter
Katarzyna Perniok