DZIEŃ ZIEMI!

🌏🌏🌏
21 kwietnia, obchodzone w klasach I – III tegoroczne uroczystości Święta Ziemi odbyły pod hasłem ochrony przyrody w naszym mieście, wpisując się w obchody 770- lecia miasta Kluczborka.
Spotkania w ramach obchodów przebiegały w trzech turach. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich mieli okazję zapoznać się z ciekawostkami przyrody w naszym mieście i pomnikami przyrody Kluczborka, oglądając prezentację multimedialną pt. „Skarby przyrody Kluczborka”.
Po prezentacji rozegrany został konkurs przyrodniczy, związany z tematyką prezentacji oraz quizy przypominające sposoby ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.
Po spotkaniach uczniowie w klasach wykonali plakaty na temat przyrody w naszym mieście dowolną techniką, które następnie zaprezentowali.
Gratulujemy wszystkim uczniom zaangażowania i wytrwałości w dbałości o środowisko!!!

Organizatorki: Beata Kot, Anna Smerd