CERTYFIKAT

CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA PRZYCZYNOM PRZESTĘPCZOŚCI SKIEROWANYM DO DZIECI I MŁODZIEŻY.
W programie wzięły udział ubiegłoroczne klasy 8a, 8c i 7b.
Bożena Dąbrowska