Narodowe Czytanie

Klasy piąte podsumowały działania projektowe w ramach 11. Narodowego Czytania wspólną prezentacją ballady Pani Twardowska.
B. Marchewa, U. Baron-Gocha