Uczniowie w świetlicy podsumowują wiedzę nt. BEZPIECZNYCH WAKACJI