Harmonogram zajęć

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczniowie !

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29.04.2021, uczniowie klas 4-8 od dnia 17.05.2021 r. powracają do szkoły na nauczanie stacjonarne w trybie hybrydowym.
Zajęcia będą prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:

Grupa 1 – klasy: 4A, 4B, 5A, 6C, 6D, 7A, 7B, 8A, 8B
Ta grupa uczniów przychodzi do szkoły w dni: 17,19,21,28 maja 2021 r. (natomiast w dniach 18,20,24 maja 2021 r. uczy się zdalnie)

Grupa 2 – klasy: 4C, 4D, 6A, 6B, 6E, 7C, 7D, 8C, 8D
Ta grupa uczniów przychodzi do szkoły w dni: 18,20,24 maja 2021 r. (natomiast w dniach 17,19,21,28 maja 2021 r. uczy się zdalnie).

Uczniowie uczą się zgodnie z obowiązującym planem i w wyznaczonych salach przypisanych do klas.

Od dnia 31 maja 2021 r. wszystkie klasy tj. kl. 1 – 8 uczą się stacjonarnie w szkole, jeżeli nie będzie innych zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W dniach 25,26,27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych (stacjonarnie i zdalnie). Dla uczniów, którzy potrzebują opieki świetlica szkolna będzie czynna. Rodzice proszeni są o złożenie pisemnej informacji do wychowawcy o potrzebie zapewnienia opieki świetlicowej w te dni.

W dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek) w szkole odbędzie się Dzień Dziecka. W tym dniu nie będzie zajęć dydaktycznych, natomiast wychowawcy wspólnie z nauczycielami przedmiotów przygotowują zajęcia opiekuńcze dla uczniów. W tym dniu należy przestrzegać zasad sanitarnych i nie można łączyć oddziałów klasowych na zajęciach sportowych. Każda klasa ma spotkanie z nauczycielami i wychowawcami indywidualnie. Szczegóły przekażą wychowawcy klas.