TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY

Jak dobrze znasz zasady udzielania pierwszej pomocy?
Sprawdź się!

KLIKNIJ TEST WIEDZY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY


Renata Minkus, Katarzyna Perniok