Zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I – III

Szanowni Państwo!

W dniu 18.01.2021 r. (poniedziałek) do szkoły, na zajęcia stacjonarne wracają uczniowie klas 1 – 3.

Obowiązuje główna zasada: do szkoły uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka.

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ – obowiązującymi od 01.09.2020 r. oraz z dodatkowym wskazaniem rozdzielenia klas – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.

W związku z powyższym zmienia się przydział sal lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów klasowych ( wszystkie lekcje odbywają się w wyznaczonych poniżej salach lekcyjnych, za wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki):

KLASY – sala lekcyjna:
1A – 5
1B – 18
1C – 16
2A – 2
2B – 20
2C – 25
3A – 18G
3B – 12
3C -15G
3D – 9G

Stołówka będzie czynna od poniedziałku 18.01.2021 r.

Należy przede wszystkim przypomnieć dzieciom o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa:
– zasadach higieny – częste mycie rąk ,
– stosowaniu płynów do dezynfekcji-zwłaszcza po wejściu do budynku szkoły,
– stosowaniu maseczek
– zachowaniu dystansu społecznego.

1Nadal obowiązuje zarządzenie wraz z wytycznymi Nr PSP5.021.11.2020.S Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku z dnia 01 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 1 września 2020”.

Zarządzenie i wytyczne dla przypomnienia poniżej:

KLIKNIJ – Zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 1 września 2020” (plik w formacie pdf)

KLIKNIJ – Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 1 września 2020