Bezpłatne poradnictwo prawne

Przekazujemy informację o możliwości korzystania z poradnictwa prawnego na terenie Powiatu Kluczborskiego.
Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych, ze względu na panującą sytuacje epidemiologiczną nadal odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem.
Więcej informacji pod adresem:
www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/pomoc_prawna.htm