Promocja zdrowia

W roku 2019 nasza szkoła została przyjęta do Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i będzie się ubiegała o zdobycie certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkolnym koordynatorem zespołu ds. promocji zdrowia jest mgr Katarzyna Perniok