Godziny wychowawcze ze światem

W klasie 4c na lekcjach wychowawczych przez cały rok szkolny realizowany był program – Godziny Wychowawcze ze Światem.

Lekcje Pomagania, bo tak też go nazywano, to program edukacyjny PAH (Polskiej Akcji Humanitarnej ), wprowadzający w zagadnienie humanitaryzmu oraz pomocy ludziom.

Było to 8 zajęć, które stały się pretekstem do dyskusji o bieżących wydarzeniach na świecie oraz wartościach takich jak solidarność, godność ludzka czy sprawiedliwość, bez względu na pochodzenie. Dzięki nim uczniowie i uczennice kształtowali postawy otwartości i odpowiedzialności za to, co dzieje się na świecie.

Po zrealizowaniu programu dostaliśmy podziękowanie.
Bożena Dąbrowska