Program profilaktyczny DEBATA

W poniedziałek 10.06 klasa 6c wzięła udział w warsztatach zorganizowanych w ramach programu profilaktycznego Debata.
Celem ogólnym programu jest wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.
Cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych (pro-alkoholowych norm środowiskowych),
  • klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia,
  • wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych – osłabienie siły presji rówieśniczej.

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Aleksandrę Bobrowską realizatora programu Debata.