Czego oczekują uczniowie od swoich rodziców/opiekunów?

Uczniowie oczekują od swoich rodziców/opiekunów wielu rzeczy, w tym:

Miłości i wsparcia. Uczniowie chcą wiedzieć, że ich rodzice/opiekunowie ich kochają i wspierają, bez względu na wszystko. Oczekują od nich będą z nimi, kiedy zajdzie taka potrzeba, i że będą ich zachęcać i motywować do osiągania celów.

Prowadzenia i wskazówek. Uczniowie polegają na swoich rodzicach/opiekunach. Oczekują, że pomogą im w podejmowaniu dobrych decyzji i że będą ich wspierać w dążeniu do celów.

Komunikacji. Uczniowie chcą móc otwarcie i szczerze rozmawiać ze swoimi rodzicami/opiekunami o wszystkim, co ich dotyczy. Oczekują, że będą ich słuchać i rozumieć, a także że będą szanować ich prywatność i prawa.

Zaangażowania. Uczniowie chcą, aby ich rodzice/opiekunowie byli zaangażowani w ich edukację i życie osobiste. Oczekują, że będą uczestniczyć w szkolnych wydarzeniach, pomagać im w nauce i wspierać ich w zajęciach pozalekcyjnych i że nawet przytulą, gdy dzieciom będzie naprawdę ciężko.

Oczywiście, oczekiwania uczniów wobec swoich rodziców/opiekunów mogą się różnić w zależności od wieku, osobowości i indywidualnych potrzeb. Jednak ogólnie rzecz biorąc, uczniowie chcą czuć się kochanymi, wspieranymi i szanowanymi przez swoich rodziców/opiekunów, beż względu na to co robią i mówią.

Nina Dukiewicz 7b