Ogólnopolski konkurs „Paryżˈ24. Polski wkład w historię igrzysk olimpijskich”

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej poświęconej polskiemu olimpijczykowi, którego sukcesy sportowe w duchu zasad fair play na arenie międzynarodowej zachwyciły świat, dając radość rodakom i propagując dobre imię Polski.

W zależności od grupy wiekowej, pracę konkursową należy przygotować w wybranej formie:
projekt kartki pocztowej – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
projekt graficzny transparentu – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej,

Każda praca powinna zawierać ponadto krótki opis uzasadniający wybór autora.

Termin nadsyłania prac: do 10 maja 2024 r.
Ogłoszenie listy laureatów: 29 maja 2024 r.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 13 czerwca 2024 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Partnerem wydarzenia jest Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
Honorowy patronat nad konkursem objął Polski Komitet Olimpijski.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – kliknij, żeby przejść do strony organizatora

Chcesz wziąć udział?
zgłoś się do pani Małgorzaty Maciągowskiej (nauczyciel wf)