WYCIECZKA DO STRAŻY POŻARNEJ

Dnia 2 lutego 2023 roku uczniowie klas 4A ,4B, 7A udali się na wycieczkę dydaktyczną do Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku.

Zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa podczas ferii oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Wycieczka wzbudziła ogromne zainteresowanie dzieci. Zwiedziły one budynek, zdobyły informacje na temat pracy Strażaka, wysłuchały interesujących wykładów przeprowadzonych przez pracowników Straży oraz Policji. Poznały wyposażenie i sprzęt, służący do udzielania pomocy nie tylko w przypadku pożarów, ale również wypadków drogowych i innych trudnych sytuacji, wymagających interwencji Strażaków. Zwiedziły stanowisko kierowania, w którym odbiera się zgłoszenia o pożarach i wypadkach.

Oprócz poznania tajników pracy Strażaka uczniowie zdobyli także bardzo cenną wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa, dowiedzieli się jak należy zachować się w trakcie zagrożenia i utrwalili numery alarmowe do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112.

Spotkanie z pracownikami Straży i Policji było też okazją do kształtowania u dzieci szacunku wobec osób wykonujących niebezpieczne, ale niezwykle potrzebne dla społeczeństwa zawody.

To była bardzo ciekawa i ważna lekcja. Dziękujemy!!!